Naujos sudėties VRK susirinko į pirmąjį posėdį

2017-06-30

Š. m. birželio 30 d. naujos sudėties Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) susirinko į pirmąjį posėdį.

Naujos sudėties VRK susirinko į pirmąjį posėdį

Įstatymas numato, jog pirmininko pavaduotojai renkami iš narių, kuriuos į VRK pasiūlė teisingumo ministras, Respublikos Prezidentas arba Lietuvos teisininkų draugija. VRK įstatymo 15 straipsnis nustato, kad vienas iš VRK pirmininko pavaduotojų yra VRK sekretorius. Komisijos sekretorius pasirašo VRK posėdžių protokolus, rūpinasi raštvedyba, taip pat atlieka kitas, VRK arba jos pirmininko pavestas pareigas. VRK pirmininkės Lauros Matjošaitytės pavaduotoju buvo išrinktas Vincentas Vobolevičius.

Posėdžio metu VRK, vadovaudamasi Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 89 straipsnio 1 dalimi, patenkino Rietavo savivaldybės tarybos nario Povilo Batavičiaus, išrinkto pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų iškeltą sąrašą, ir Anykščio rajono savivaldybės tarybos nario Audriaus Bitino, išrinkto pagal Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio iškeltų kandidatų sąrašą, rašytinius prašymus atsistatydinti ir pripažinti tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą. Vadovaujantis minėtu įstatymu, VRK pripažino, kad savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis tarybos narys, pirmas Rietavo savivaldybės tarybos nario mandato negavęs kandidatas – Vaida Vaičikauskienė. Pažymėtina, kad Arvydas Grubas buvo praleistas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatų sąrašo eilėje, kadangi jis raštu atsisakė gauti tarybos nario mandatą. Tuo tarpu VRK pripažino, kad pirmas Anykščio rajono savivaldybės tarybos nario mandato negavęs kandidatas – Saulius Rasalas.

VRK taip pat nusprendė patenkinti laikraščio „Šilokarčema" politinės reklamos įkainio keitimo prašymą ir nustatė, kad naujasis politinės reklamos įkainis bus taikomas politinėms kampanijoms, prasidedančioms ne anksčiau kaip kitą dieną po šio įkainio paskelbimo VRK interneto svetainėje.

Buvo pristatytos 2017 m. balandžio 23 d. vykusių rinkimų politinės kampanijos dalyvių patikrinimo pažymos, kurias parengė Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius. Primename, kad, vykdant VRK pavedimą, šis skyrius turėjo atlikti patikrinimą savarankiškų politinės kampanijos dalyvių, kurie VRK pateiktoje Politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nurodė negavę arba gavę pajamų iš politinės kampanijos finansavimo šaltinių ne daugiau kaip 15 eurų ir nepatyrę (skolos įsipareigojimų) arba patyrę politinės kampanijos išlaidų ne daugiau kaip 15 eurų.  Pažymose nurodyta, kad patikrinus 2017 m. balandžio 23 d. Seimo rinkimų vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje politinės kampanijos dalyvių – Lietuvos centro partijos, Lietuvos žaliųjų partijos, Ilonos Stasiūnės ir Loretos Graužinienės – VRK pateiktas finansavimo ataskaitas su išlaidas ir pajamas pagrindžiančiais dokumentais, bei tos pačios dienos Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybių merų rinkimų politinės kampanijos dalyvės Partijos Tvarka ir teisingumas VRK pateiktas finansavimo ataskaitas su išlaidas ir pajamas pagrindžiančiais dokumentais, pažeidimų nenustatyta.

Svarstytas ir išlaidų 2016 m. Seimo rinkimų antikorupcinės N. Puteikio ir K. Krivicko koalicijos „Neleisime valdžiai toliau vogti ir tyčiotis iš Lietuvos žmonių" reklaminiam leidiniui klausimas. VRK nutarė klausimo svarstymą atidėti kitam VRK posėdžiui, į kurį bus kviečiamas Lietuvos centro partijos pirmininkas Naglis Puteikis.

Posėdžio metu taip pat buvo sudaryta darbo grupė pritarimo pareiškimams, pateiktiems Europos piliečių iniciatyvai „Mama, tėtis ir vaikai – Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti" tikrinti. Primename, kad š. m. birželio 8 d. Europos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai" atstovai VRK įteikė 60 bylų ir 1 kompaktinį diską su elektroniniais piliečių pritarimo pareiškimais. Pasak Laisvos visuomenės instituto direktorės Kristinos Zamarytės-Sakavičienės,  buvo surinkta apie 50 tūkst. pritarimo pareiškimų. Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai numato, kad VRK per tris mėnesius nuo prašymo patvirtinti galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius gavimo turi atlikti patikrinimus ir išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

VRK posėdžio įrašą galima peržiūrėti ČIA

Pirmojo posėdžio nuotraukų albumą galima peržiūrėti paspaudus ant žemiau esančios nuotraukos.


2017 30 30