Moldavams – Lietuvos patirtis kontroliuojant partijų finansavimą

2015-09-18

Moldovos Respublikos centrinės rinkimų komisijos (CRK) kvietimu, rugsėjo 21 d. į Kišiniovą išvyksta Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė ir vyriausioji specialistė Laima Lazauskienė.

Moldavams – Lietuvos patirtis  kontroliuojant partijų finansavimą

Moldavai siekia sukurti efektyvų politinių partijų finansavimo iš valstybės biudžeto mechanizmą. Lietuvės jiems perteiks mūsų šalies patirtį politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės srityje. Nors Politinių partijų įstatymo pakeitimas, numatantis partijų finansavimą biudžeto lėšomis, Moldovoje įsigaliojo prieš penkis mėnesius, realiai jokių norminių aktų, kuriais būtų įgyvendintos minėto įstatymo nuostatos, nėra parengta.

VRK atstovės su kolegomis moldavais dalysis patirtimi, kokiais principais vadovaujantis politinėms partijoms skirstomos lėšos iš valstybės biudžeto, kaip jos naudojamos, apskaitomos, kaip už jų panaudojimą atsiskaitoma ir kaip šis procesas kontroliuojamas.

Algoritmas, pagal kurį Lietuvoje politinėms partijoms iš valstybės biudžeto skirstomos lėšos, numatytas Politinių partijų įstatyme ir taikomas nuo 2000 metų. Šiame įstatyme numatyta, kam šios lėšos gali būti naudojamos ir kaip tai kontroliuojama.

Visas VRK atstovių kelionės išlaidas padengia Moldova iš Jungtinių Tautų Vystymo programos (UNDP).

VRK ir Moldovos CRK palaiko dalykiškus santykius. Tarp kitų užsienio delegacijų, atvykusių stebėti šiemet kovo 1 d. vykusių savivaldybių tarybų rinkimų, buvo ir moldavų. Šiemet birželį savivaldos rinkimus Moldovoje stebėjo VRK narės Živilė Verbylaitė ir Svetlana Misevičienė.

1990-ųjų gegužę Moldovos, tebebuvusios SSRS dalimi, parlamentas pirmasis pasaulyje paskelbė pripažįstąs tuomet vos prieš keletą mėnesių atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. Pačios Moldovos nepriklausomybė buvo paskelbta 1991 m. rugpjūčio 27 d.

Lietuva ir Moldova diplomatinius santykius užmezgė 1992-ųjų liepą. Nuolat stiprindama dvišalį bendradarbiavimą, Lietuva perduoda Moldovai savo patirtį eurointegracijos srityje, vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus, skirtus padėti partnerei įgyvendinti ES ir Moldovos veiksmų plano nuostatas. Nors ir priklausydama Nepriklausomų Valstybių Sandraugai (nuo 1991-ųjų gruodžio), Moldova siekia narystės ES.