Įvyko rinkimų dienos repeticija: Jonavos rajono savivaldybės rinkimų komisija rinkimams pasiruošusi geriausiai

2017-04-14

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), rengdamasi š. m. balandžio 23 d. Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybių tarybų narių – merų ir Seimo nario rinkimams Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje, š. m. balandžio 12–14 d. organizavo rinkimų dienos generalinę repeticiją apygardos ir savivaldybių bei apylinkių rinkimų komisijoms.

Įvyko rinkimų dienos repeticija: Jonavos rajono savivaldybės rinkimų komisija rinkimams pasiruošusi geriausiai

Iki šiandienos (balandžio 14 d.), 12 valandos visos apylinkių rinkimų komisijos turėjo atlikti VRK pateiktas užduotis. Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems repeticijoje, o ypatingai – Jonavos rajono savivaldybės Bibliotekos, Mokyklos, Lakštingalų, Kuigalių, Šveicarijos apylinkių, Šakių rajono savivaldybės Aušros, Būblelių, Panovių, Griškabūdžio, Žvirgždaičių, Kudirkos Naumiesčio apylinkių ir Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardos Janydžių, Liudiškių, Ažuožerių, Šlavėnų, Debeikių, Skiemonių, Aulelių, Vaitkūnų, Raguvėlės, Katinų ir Viešintų apylinkių rinkimų komisijų nariams, kurie dar vakar (balandžio 13 d.), pirmieji teisingai atliko rinkimų dienos repeticijos užduotis ir informacinėje sistemoje sėkmingai patvirtino balsų skaičiavimo protokolus.

Ypatingą padėką reiškiame Jonavos rajono savivaldybės rinkimų komisijai už gerą repeticijos darbų organizavimą, o jos visoms 26 rinkimų apylinkėms – už itin sklandų ir aktyvų dalyvavimą generalinėje rinkimų dienos repeticijoje. Visos 26 rinkimų apylinkės be klaidų atliko užduotis ir patvirtino balsų skaičiavimo protokolus.

Šakių rajono savivaldybėje iš 34 rinkimų apylinkių teisingai užduotį atliko 12 (35 proc.). Deja, bet trys apylinkės (Slavikų, Sintautų, Patašinės) vis dar yra neprisijungusios ir nepradėjusios atlikti užduočių. O 13-oje apylinkių užduotis atliko su klaidomis arba jų iki galo neužbaigė.

Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje iš 46 rinkimų apylinkių teisingai užduotis atliko 20 (43 proc.). 26 apylinkės uždavinį atliko su klaidomis arba jo iki galo neužbaigė.

Iš trijų generalinėje repeticijoje turėjusių dalyvauti 106 rinkimų apylinkių rinkimų dienos generalinės repeticijos uždavinius teisingai atliko 58 apylinkės (55 proc.).

Siekiant tinkamai pasiruošti rinkimų dienai, užduočių teisingai nebaigusios atlikti rinkimų apylinkės tai galės padaryti per artimiausias dienas, padedamos savivaldybės ir apygardos rinkimų komisijų.

VRK nuoširdžiai dėkoja apygardos ir savivaldybių rinkimų komisijų bei apylinkių rinkimų komisijų nariams už pastangas ir aktyvų dalyvavimą.