Marijampolės televizijos transliuoti reportažai apie savarankiškos politinės kampanijos dalyvę Ireną Lunskienę nepripažinti politine reklama

2017-10-19

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), vykdydama politinės reklamos stebėseną, peržiūrėjo 2017 m. rugpjūčio 21 – 31 d. viešosios įstaigos Marijampolės televizija (Marijampolės TV) žinių laidas, patalpintas interneto puslapyje „YouTube" ir atkreipė dėmesį į 2017 m. rugsėjo 29 d. žinių laidoje rodytą reportažą apie Liudvinavo miestelio šventę, reportažą apie socialinę akciją „Būk pirmūnas" ir 2017 m. rugsėjo 10 d. naujų Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų savarankiškos politinės kampanijos dalyvės Irenos Lunskienės politinę reklamą.

Marijampolės televizijos transliuoti reportažai apie savarankiškos politinės kampanijos dalyvę Ireną Lunskienę nepripažinti politine reklama

Atsižvelgdami į įstatymų, reglamentuojančių politinės reklamos skleidimą, nuostatas ir turėdami tikslą nustatyti, ar nebuvo pažeisti šių įstatymų reikalavimai, VRK Politinės reklamos ir papirkimų tyrimo darbo grupė atliko tyrimą. Vertinant, ar 2017 m. rugpjūčio 29 d. Marijampolės TV žinių laidoje transliuotais reportažais apie Liudvinavo šventę ir akciją „Būk pirmūnas" nebuvo propaguojamas vienas iš kandidatų į Marijampolės savivaldybės tarybos narius – merus, buvo atsižvelgta į aplinkybių visumą: reportažų eiliškumą, reportažų fragmentų ir žinių laidos pabaigoje rodytas politinės reklamos turinio derinį.

Darbo grupės vertinimu, reportažų metu nebuvo naudojama Lietuvos socialdemokratų atributika, nebuvo vykdoma jokia rinkimų agitacija, reportažų turiniai yra įprastinio pobūdžio, kuriuose nebuvo atskleidžiama jokia politinė reklama, Irena Lunskienė nebuvo propaguojama kaip kandidatė į Marijampolės savivaldybės tarybos narius – merus. Įrodymų, patvirtinančių, kad minėtuose reportažuose buvo skleidžiama informacija, kuri skatintų dalyvauti ar nedalyvauti 2017 m. rugsėjo 10 d. Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose, ar kad reportažų metu buvo agituojama palaikyti Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatą darbo grupė neužfiksavo. Ištirtų faktų visuma neleidžia pripažinti, kad reportažas apie miestelio šventę ir reportažas apie socialinę akciją „Būk pirmūnas" būtų laikomi politine reklama.  

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, VRK š. m. spalio 19 d. posėdžio metu pripažino, kad per Marijampolės TV 2017 m. rugpjūčio 29 d. transliuojant 2017 m. rugsėjo 10 naujų Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų savarankiškos politinės kampanijos dalyvės Irenos Lunskienės politinę reklamą Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatos nebuvo pažeistos.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
el. p.: komunikacija@vrk.lt