Marijampolės savivaldybės mero rinkimai: galimybė tapti rinkimų stebėtoju

2017-08-03

Rinkimai svarbi demokratijos dalis, didinanti piliečių dalyvavimą valstybės valdyme, užtikrinanti viešojo sektoriaus atskaitomybę valstybės piliečiams ir skatinanti politinę konkurenciją. Siekiant gerinti rinkimų kokybę, mažinti sukčiavimą ir didinti pasitikėjimą rinkimų procesu, Savivaldybių tarybų rinkimo įstatymo 58 str. numatyta, kad partijos, iškelti ar išsikėlę kandidatai į savivaldybės tarybos narius – merus, taip pat atstovai rinkimams kiekvienoje rinkimų apylinkėje turi teisę skirti ne daugiau kaip po du rinkimų stebėtojus.

Marijampolės savivaldybės mero rinkimai: galimybė tapti rinkimų stebėtoju

Rinkimų stebėtojo statusą patvirtina Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nustatytos formos pažymėjimas, kurį išduoda atitinkama savivaldybės (apygardos) rinkimų komisija ar tam tikrais atvejais VRK.

Rinkimų stebėtojas ne tik aktyviai dalyvauja išankstiniame balsavime, stebi rinkimus rinkimų dieną skaičiuojant balsus, nustatant rinkimų rezultatus, bet ir fiksuoja galimus rinkimų tvarkos pažeidimus. Rinkimų stebėtojas turi teisę stebėti rinkimus savivaldybės arba rinkimų apylinkės, kuri nurodyta jo pažymėjime, teritorijoje. Informaciją apie rinkimų stebėtojo teises ir pareigas galite rasti Rinkimų stebėtojo atmintinėje.   

VRK atkreipia dėmesį, kad fiksuoti galimus rinkimų pažeidimus (agitacijos skleidimą draudžiamu metu, jos naikinimą, rinkėjų papirkimą, neteisėtą pavėžėjimą, balsavimo tvarkos pažeidimus ir kt.) ir apie juos pranešti gali kiekvienas sąmoningas ir nepakantus korupcijai pilietis.

Apie galimai neteisėtus rinkimų įstatymų pažeidimus galima pranešti keliais būdais: apylinkės ir apygardos rinkimų komisijų nariams, partijų stebėtojams, VRK elektroniniu paštu (rinkim@vrk.lt) arba policijai telefonu 112. 

 

Informaciją parengė:
Jūratė Sokolova
Mokymų ir komunikacijos skyrius
el. p.: jurate.sokolova@vrk.lt