Mandato atsisakė dar 14 į savivaldybių tarybas išrinktų kandidatų

2015-04-08

Dvylika savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusių ir jas patekusių kandidatų šių savo pareigų atsisakė. Kitiems dviem kandidatams, turėjusiems pagal sąrašą eilėse užimti partijos kolegų vietas uostamiesčio ir Radviliškio rajono tarybose, mandato taip pat nereikia. Dar vieno į savivaldybės tarybą išrinkto nario, einančio nesuderinamas pareigas, bet laiku neapsisprendusio, mandatą teko panaikinti VRK.

Mandato atsisakė dar 14 į savivaldybių tarybas išrinktų kandidatų

Dvylika kandidatų, turėjusių tapti 9-ių iš 60 savivaldybių tarybų nariais, tokių pareigų atsisakė. Tai paaiškėjo balandžio 8 dieną vykusiame Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdyje.

Pripažinta, kad 12 naujai išrinktų savivaldybių tarybų narių netenka savo mandato pagal rašytinius pareiškimus dėl jo atsisakymo. VRK taip pat pripažino, kad porinkiminiame kandidatų į savivaldybių tarybos narius sąraše įrašyti du kandidatai praleidžiama eilėje pagal savo rašytinius pareiškimus dėl mandato atsisakymo. VRK patvirtino 12 kandidatų, įrašytų porinkiminiame kandidatų sąraše, kurie gaus savivaldybių tarybų narių mandatus vietoj jų atsisakiusiųjų.

Savivaldybių tarybų nario mandato daugiausia, trijų, atsisakyta Radviliškio rajone. Savivaldybių tarybose dirbti nepanoro keturi rinkėjų į sąrašų viršų išreitinguoti Liberalų sąjūdžio (LRLS), po tris Socialdemokratų partijos (LSDP) ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), du Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatai bei viena Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijos kandidatė.

Minėtame sąraše yra viena Seimo narė – Agnė Bilotaitė (TS-LKD), pralaimėjusi rinkiminę kovą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mero posto Vytautui Grubliauskui (LRLS).

LVŽS iškeltas ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariu išrinktas Vidmantas Paliulis nustatyta tvarka ir terminu nepranešė, kad atsisako savo pareigų, nesuderinamų su tarybos nario pareigomis. Dėl to VRK pripažino, kad V. Paliulis netenka tarybos nario mandato, kuris atitenka jo bendrapartiečiui Žilvinui Aukštikalniui. Pirmasis naujosios Kupiškio rajono tarybos posėdis paskirtas balandžio 16 d. 9 val.

Tai pirmas toks atvejis, kai VRK teko panaikinti mandatą 2015 metų savivaldos rinkimuose išrinktam tarybos nariui, einančiam nesuderinamas pareigas, kuris nustatytu terminu nepareiškė dėl savo apsisprendimo – atsisakyti einamų ar naujųjų pareigų.

Iš šiemet į savivaldybių tarybas išrinktų kandidatų 141 ėjo pareigas, nesuderinamas su tarybos nario pareigomis. Šiuo metu tokių liko penki. 98 kandidatai atsisakė tarybos nario mandato, 38 – nesuderinamų pareigų.

Iki šiol savivaldybių tarybų nario mandato iš viso atsisakė 163 kandidatai. Iš jų 144 į tarybas buvo išrinkti, tačiau pareigų atsisakė, 21 – buvo praleistas porinkiminėje kandidatų eilėje, nes pateikė rašytinius pareiškimus.

Kovo 25 d. VRK posėdyje buvo patvirtinti 78 kandidatai, atsisakę savivaldybių tarybų mandato (apie tai galite pasiskaityti ČIA), balandžio 2 d. – dar 71 (plačiau apie taiČIA).

Išrinkti savivaldybių tarybų nariai ir merai privalo atsisakyti einamų pareigų, kurios yra nesuderinamos su tarybos nario pareigomis. Padaryti tai, pranešant VRK, privaloma likus 10 dienų iki savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio dienos. Išrinktas savivaldybės tarybos narys taip pat gali atsisakyti ir tarybos nario mandato – irgi tokiu pat terminu. Apsisprendimas atsisakyti mandato VRK paduodamas asmeniškai arba išsiunčiant notaro patvirtintą pareiškimą. Jeigu į tarybą išrinktas asmuo laiku VRK nepraneša, kad jis atsisako pareigų, nesuderinamų su tarybos nario pareigomis, VRK ne vėliau kaip 7 dienos iki savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio priimtu sprendimu panaikina šio savivaldybės tarybos nario mandatą ir pripažįsta jį kitam tarybos nariui. Visų Lietuvos savivaldybių tarybų pirmųjų posėdžių datas rasite ČIA.

Savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su kai kuriomis Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos pareigomis. Be to, jos nesuderinamos su tos kadencijos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, savivaldybės kontrolieriaus ar kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo, kitomis pareigomis, kurių sąrašas numatytas Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme. Daugiau apie nesuderinamas pareigas galite sužinoti ČIA.