Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) skundą dėl valstybės biudžeto asignavimų šios partijos veiklai finansuoti dydžio nustatymo

2017-01-02

2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, administracinėje byloje Nr. eA-3019-502/2016 (toliau – byla), priėmė nutartį atmesti Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) apeliacinį skundą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) skundą dėl valstybės biudžeto asignavimų šios partijos veiklai finansuoti dydžio nustatymo

Byloje Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) skundė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimą, kuriame, skirstant 2015 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimus partijų veiklai finansuoti, nebuvo atsižvelgta į 2015 m. savivaldybių rinkimų rezultatus vienmandatėse rinkimų apygardose, t. y. rinkimų apygardose, kuriose renkamas meras.

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi prašydama įpareigoti VRK valstybės biudžeto asignavimus politinėms partijoms paskirstyti iš naujo, įvertinant ir rinkėjų balsus, kuriuos politinės partijos gavo 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimuose už iškeltus kandidatus į merus bei priskirti prie partijai gautų rinkėjų balsų ir tuos balsus, kuriuos gavo politinė partija „Sąjunga Taip".

Teismas pritarė VRK pozicijai, kad Politinių partijų įstatymas, kuris reglamentuoja valstybės asignavimų skirstymą politinėms partijoms pagal kriterijus, į kuriuos patenka ir gautas rinkėjų balsų skaičius, nenumato galimybės skaičiuoti rinkėjų balsus pagal savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus vienmandatėje rinkimų apygardoje. Politinių partijų įstatymo nuostatos neleidžia įskaityti savivaldybių tarybų rinkimų vienmandatėje rinkimų apygardoje rezultatų, paskirstant asignavimus politinių partijų veiklai finansuoti (21 straipsnio 3 dalies 1 punktas), nes numatyta, kad asignavimai paskirstomi pagal savivaldybių tarybų rinkimų daugiamandatėje rinkimų apygardoje galiojančius rezultatus.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad VRK pagrįstai po reorganizavimo įkurtai Lietuvos laisvės sąjungai (liberalai) perdavė tik Liberalų ir centro sąjungos turėtą teisę į valstybės asignavimus. Teisės gauti asignavimus pagal politinės partijos „Sąjunga Taip" gautus rinkėjų balsus VRK „neperdavė",  kadangi politinė partija „Sąjunga Taip" nesurinko Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatyto privalomo visų rinkėjų balsų skaičiaus (3 proc.), nulemiančio valstybės biudžeto asignavimų skyrimą. Teisės į asignavimus ji neturėjo. Susijungusi su kita politine partija ir įsisteigus naujai politinei partijai, pastarajai neperėjo ir negalėjo pereiti neturima politinės partijos „Sąjunga Taip" teisė į asignavimus, kurių jį neturėjo ir iki susijungimo. Papildomai prašomų asignavimų neskirta.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis galutinė ir neskundžiama.

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos informacija