LRT televizijos reportažas nepažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo

2017-10-19

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 2017 m. rugsėjo 24 d. Marijampolės savivaldybėje vykusios VRK spaudos konferencijos metu buvo informuota, kad rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu (2017 m. rugsėjo 24 d.) Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) žiniose buvo rodomas reportažas, kuriame buvo leista pasisakyti pakartotiniame balsavime dalyvavusiems kandidatams, – Irenai Lunskienei (Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatei) ir Kęstučiui Traškevičiui (Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų kandidatui).

LRT televizijos reportažas nepažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (Įstatymas) 53 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos. Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpis prasidėjo rugsėjo 23 d. (šeštadienį) 1 val. ir tęsėsi iki rugsėjo 24 d. (sekmadienio) 20 val. Tačiau, Įstatymo 53 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad rinkimų agitacija nelaikoma informacija apie vykstančius rinkimus, jų svarbą valstybės gyvenimui, atvykusių balsuoti rinkėjų skaičių, dokumentus, kuriuos būtina turėti balsuojant, kvietimas atvykti balsuoti ar kita informacija, kuria neraginama nedalyvauti rinkimuose, balsuoti už arba prieš kandidatą ar kandidatų sąrašą.

Siekiant nustatyti, ar LRT reportažu buvo siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose, ar šis reportažas buvo skleidžiamas kurio nors kandidato interesais, propaguojamas kuris nors kandidatas. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius atliko tyrimą ir parengė pažymą.

Atsižvelgiant į tai, jog LRT reportaže abu kandidatai buvo pristatomi užtikrinant jų lygiateisiškumą, suteikiant jiems vienodai laiko pasisakymams, nėra pagrindo teigti, kad reportažas paskleistas kurio nors vieno iš dviejų rinkimuose dalyvaujančių kandidatų interesais ar, kad buvo siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose arba propaguoti konkretų vieną kandidatą, jo idėjas, tikslus ar programą, VRK š. m. spalio 19 d. posėdžio metu pripažino, kad 2017 m. rugsėjo 24 d. LRT televizijos žiniose parodytas reportažas, kuriame pasisako Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatė Irena Lunskienė ir Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas Kęstutis Traškevičius, patenka į Įstatymo 53 straipsnio 2 dalyje nustatytą išimtį, tai yra, nelaikytinas rinkimų agitacija ir nebuvo pažeista Įstatymo 53 straipsnio 1 dalis.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
el. p.: komunikacija@vrk.lt