LNK ir „Info TV" televizijos transliuotas reportažas apie kandidatą Kristupą Augustą Krivicką VRK posėdžio metu pripažintas paslėpta politine reklama

2017-07-25

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) š. m. balandžio 24 d. gavo skundą dėl politinės reklamos skleidimo, kuriame buvo nurodyta, jog 2017 m. balandžio 12 d. LNK televizija transliavo laidą „KK2" (per televizijos kanalą „Info TV" laida buvo kartojama 3 kartus), kurios viename reportažų įstatymų nustatyta tvarka, galimai buvo paskelbta nepažymėta politinė reklama. Transliuotu reportažu rinkėjai buvo skatinami bei motyvuojami balsuoti už kandidatą Kristupą Augustą Krivicką. Reportažai buvo transliuojami naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių–Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 politinės kampanijos metu.

LNK ir „Info TV

Skundo tyrimą atliko VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius. Tyrimo metu išsiųsti paklausimai UAB „LNK", UAB „BE TABU" ir Ko, Kristupui A. Krivickui. Buvo kreiptasi į Visuomenės informavimo etikos komisiją (Etikos komisija), prašant pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos reklamos.

Pateiktame UAB „LNK" atsakyme nurodyta, kad reportažas buvo parengtas laidos „KK2" kūrybinės grupės iniciatyva. Kandidatas pasirinktas nes yra gerai žinomas asmuo ir sutinka filmuotis nesurežisuotose, gyvose situacijose. Nurodoma, kad reportažas buvo rengtas ir transliuojamas neatlygintinai, o UAB „LNK", kaip užsakovė, prodiuseriui už laidos gamybą sumokėjo įprastinę kainą. Nurodyta, kad kiti kandidatai rodomi nebuvo. Iš UAB „BE TABU" ir Ko atsakymas negautas.

Kristupas A. Krivickas savo atsakyme patvirtino, kad reportažas buvo parengtas laidos kūrybinės grupės iniciatyva, jis niekaip neprisidėjo prie reportažo scenarijaus kūrimo, reportažo montavimo, nederino ir neįtakojo nei laidos rodymo nei kartojimo laiko, susitarimų ar užuominų apie apmokėjimą nebuvo.

Etikos komisijos nuomone, nurodytoje vienmandatėje apygardoje į Seimą kandidatavo daugiau asmenų, tačiau televizijos programoje buvo parodytas tik vienas Kristupas A. Krivickas ir tik iš teigiamos pusės. Reportaže girdimi žmonių raginimai balsuoti už Kristupą A. Krivicką. Todėl Etikos komisijos nuomone, programoje „KK2" (2017-04-12, „LNK") parodytas reportažas apie Kristupą A. Krivicką laikytinas paslėpta politine reklama.

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (Įstatymas) 2 str. 8 d. nustatyta, kad politinė reklama – valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario, politinės kampanijos dalyvio, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.

Tyrimo metu buvo peržiūrėti balandžio mėnesio laidų įrašai. Nenustatyta, kad politinės kampanijos laikotarpiu laidose būtų dalyvavę kiti kandidatai. Viso reportažo metu buvo propaguojamas kandidatas Kristupas A. Krivickas, akcentuojant jo, vieno iš 11 kandidatų, teigiamus bruožus (ryžtingumą, taupumą, kovą su korupcija), rinkimų apygardos teritorijoje atliekamus visuomeniškus darbus (darbui su vaikais pritaikyto apklausų kambario įrengimas, daržo sukasimas rinkėjai), rodant kandidato politine reklama apklijuotą automobilį, kalbinant rinkėjus, kurie teigiamai vertina kandidatą ir nurodoma, kad balsuos būtent už Kristupą A. Krivicką.

2017 m. liepos 25 d. VRK posėdžio metu nariai nusprendė, jog reportažo turinys neatitinka Įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytos išimties, kas nelaikoma politine reklama. Taigi programoje „KK2" („LNK", 2017-04-12) parodytas reportažas apie Kristupą A. Krivicką laikytinas politine reklama.

VRK svarstydama šį klausimą atkreipė dėmesį į tai, kad š. m. sausio 25 d. prasidėjo naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių–Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 politinė kampanija. VRK turimais duomenimis, laida „KK2", kurioje rodytas reportažas apie Lietuvos centro partijos Anykščių–Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 kandidatą Kristupą A. Krivicką per programą „Info TV", buvo kartojama š. m. balandžio 22 d. ir du kartus š. m. balandžio 23 d. Tuo tarpu, Seimo rinkimų įstatymo 56 str. 1 d. nustatyta, kad rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formas ir priemones, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus išorinę politinę reklamą, iškabintą iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimui. Be to Įstatymo 15 str. 1 d. nurodoma, kad politinės kampanijos laikotarpiu politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos. Tačiau reportažas nebuvo pažymėtas kaip politinė reklama.

Atsižvelgiant į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus pažymą ir Etikos komisijos nuomonę, VRK posėdžio metu nusprendė pripažinti, kad 2017 m. balandžio 12 d. „LNK" programoje rodytas reportažas apie kandidatą Kristupą A. Krivicką yra paslėpta politinė reklama; 2017 m. balandžio 12–23 d. per televiziją („LNK", „Info TV" programose) neatlygintinai transliuojant reportažą apie kandidatą Kristupą A. Krivicką buvo pažeistas Įstatymo 16 str. 2 d.; rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu (2017 m. balandžio 22–23 d.) kartojant reportažą „Info TV" programoje buvo pažeista Seimo rinkimų įstatymo 56 str. 1 d. 

 

Informaciją parengė:
Jūratė Sokolova
Mokymų ir komunikacijos skyrius
el. p.: jurate.sokolova@vrk.lt