Lietuvoje vieši Kroatijos Respublikos rinkimų komisijos atstovai

2022-10-06

Spalio 6-7 dienomis Vyriausiojoje rinkimų komisijoje vyksta Kroatijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos rinkimų komisijų ekspertų susitikimas, surengtas pagal Jungtinio atsparumo rinkimams mechanizmo, priklausančio Europos bendradarbiavimo rinkimų srityje tinklui, programą.

Lietuvoje vieši Kroatijos Respublikos rinkimų komisijos atstovai
Šio susitikimo metu aptariami politinės kampanijos finansavimo bei politinės reklamos, technologijų panaudojimo rinkimuose bei rinkimų komunikacijos klausimai.
Europos bendradarbiavimo rinkimų srityje tinklas vienija valstybių narių valdžios institucijų atstovus, turinčius kompetencijos rinkimų klausimais. Šio tinklo susitikimuose aptariamos temos, svarbios laisvų ir sąžiningų rinkimų užtikrinimui, įskaitant duomenų apsaugą, kibernetinį saugumą, skaidrumą ir informacijos sklaidos didinimą. 
Europos bendradarbiavimo rinkimų srityje tinklo 2022 metais sukurtas Jungtinio atsparumo rinkimams mechanizmas, leidžia valstybėms narėms bendradarbiauti, siekiant užtikrinti atsparius rinkimų procesus bei abipusę paramą sprendžiant grėsmę keliančias situacijas.
 
Kontaktams: