Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija svarstė pilietinio aktyvumo ir balsavimo internetu klausimus

2017-04-26

2017 m. balandžio 24–28 d. Seimo rūmuose vyksta Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžių sesija. Svarstomi aktualiausi užsienyje ir Lietuvoje gyvenantiems lietuviams klausimai. Svarbiausios temos – pilietinio aktyvumo didinimas rinkimuose ir balsavimas internetu.

Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija svarstė pilietinio aktyvumo ir balsavimo internetu klausimus

Lietuva, viena iš pasaulio valstybių, kurioje jos piliečiams gyvenantiems užsienyje suteikiama teisė rinkti savo atstovą į parlamentą ir sudaromos sąlygos rinktis balsavimo būdą (išankstinis balsavimas paštu, išankstinis balsavimas ir balsavimas rinkimų dieną diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje). Balsavimo prieinamumas Lietuvos rinkėjams užsienyje yra aukštas. Maždaug 97 proc. užsiregistravusių balsuoti užsienyje piliečių, turėjo visas galimybes balsuoti ir rinkti savo atstovą 2016 m. Seimo rinkimuose.

Pilietinis aktyvumas per rinkimus

2016 m. Seimo rinkimuose balsavimui užsienyje užsiregistravo 19 207 rinkėjai, iš jų balsavime dalyvavo 16 401 arba 85,39 proc. Užsienyje laikinai esantys arba nuolat užsienyje gyvenantys rinkėjai pradėti registruotis balsavimui galėjo nuo 2016 m. gegužės pradžios, t. y. likus 5 mėnesiams iki rinkimų dienos. Tuo metu pradėjo veikti elektroninė rinkėjų, balsuojančių užsienyje, registracijos sistema.

Iš viso išvykimą į užsienį yra deklaravę 301 566 rinkėjai (2017 m. balandžio 18 d. Gyventojų registro pateiktais duomenimis). Taigi balsavimui užsienyje 2016 m. Seimo rinkimuose užsiregistravo tik apie 4 proc. išvykimą deklaravusių rinkėjų.

Pasaulio lietuvių bendruomenė ir Lietuvos diplomatinės atstovybės, bendradarbiaudamos su VRK, aktyviai dalyvavo viešinant 2016 m. Seimo rinkimus ir skatino rinkėjų aktyvumą (rengiamos rinkimų olimpiados, debatai su kandidatais į Seimą ir kt.).

VRK nuoširdžiai dėkoja už bendradarbiavimą ir savanoriškas iniciatyvas skatinant rinkėjų, gyvenančių užsienyje, aktyvumą. VRK narys Algis Urbonas, šių metų pradžioje, viešėdamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, įteikė VRK pirmininko Zenono Vaigausko pasirašytas padėkas Lietuvos Respublikos generalinių konsulatų Čikagoje ir Los Andžele darbuotojams už gerą LR Seimo rinkimų organizavimą.

Balsavimas internetu

Kaip buvo minėta Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžio metu (balandžio 25 d.), rinkimų prieinamumas ir pilietinis aktyvumas užsienyje gyvenantiems ir laikinai esantiems rinkėjams yra vienas pagrindinių balsavimo internetu įteisinimo argumentų tiek Lietuvoje, tiek kitose užsienio valstybėse, svarstančiose ar jau įgyvendinusiose (kaip Estija, Kanada, Prancūzija, Šveicarija) tokį balsavimo būdą.

Verta atkreipti dėmesį, kad užsienyje vykdomas balsavimas paštu Lietuvos piliečiams yra kažkiek panašus į balsavimą internetu, t. y. vyksta nekontroliuojamoje aplinkoje. Balsavimą paštu renkasi maždaug 60 proc. visų užsienyje balsuojančių rinkėjų. Rinkėjas užpildo paštu gautus balsavimo biuletenius namuose ir išsiunčia juos atgal paštu į Lietuvos atstovybę. Taigi egzistuoja tikimybė, kad paštu gautus balsavimo biuletenius galėtų užpildyti kitas šeimos narys arba asmuo gyvenantis kartu. Be to, praradus asmens dokumentą, jį radęs kitas asmuo galėtų užsiregistruoti balsavimui paštu ir taip balsuoti už kitą asmenį. Vis dėlto balsavimo užsienyje patirtis rodo, kad tokių atvejų praktiškai nepasitaikė arba apie tai nebuvo pranešta.

Kalbant apie balsavimo internetu įdiegimo galimybę svarbu nepamiršti ir elementų, susijusių su balsavimo internetu saugumu, pasitikėjimo naujomis technologijomis, internetinio balsavimo sąžiningumu, visuomenės pasitikėjimu šia sistema, rinkimų organizatoriais ir pačiu rinkėju. Tačiau balsavimo internetu galimybė Lietuvoje turėtų būti įgyvendinta. Internetu paduotų balsų skaičiavimo procedūros ir rinkimų rezultatų nustatymas laiko efektyvumo bei tikslumo prasme būtų pranašesni ir padidintų rinkėjų aktyvumą.

Balsavimo organizavimą Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose ir balsavimo internetu galimybes, š. m. balandžio 25 d. Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžio metu, pristatė VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas. VRK pirmininko pristatymo skaidres galima rasti ČIA.

Rinkimų apygardos formavimas

Lietuvos piliečiai, gyvenantys ir balsuojantys užsienyje, yra įrašomi į Vilniaus Naujamiesčio apygardos rinkėjų sąrašus, nors Pasaulio lietuvių bendruomenė jau ne pirmą kartą kreipiasi prašydama atskiros apygardos pasaulio lietuviams, kurie nori turėti savo atstovą Seime.

Užsienyje užsiregistravę rinkėjai sudarė 39 proc. nuo visų 2016 m. Seimo Naujamiesčio rinkimų apygardos rinkėjų skaičiaus, o užsienyje balsavę rinkėjai – net 57 proc. šios apygardos rinkėjų skaičiaus. 2016 m. Seimo rinkimuose užsienyje balsavo 16 401 rinkėjas.

Tam, kad Naujamiesčio rinkimų apygardą sudarytų vien užsienyje balsuojantys rinkėjai, reikėtų, kad 2020 m. Seimo rinkimuose užsienyje balsuotų maždaug 33 tūkst. rinkėjų.