Tarptautinis demokratijos ir rinkimų paramos institutas lDEA skelbia pasaulinius 2016 metų rinkėjų aktyvumo duomenis

2017-01-13

Tarptautinis demokratijos ir rinkimų paramos institutas (angl. International Institute for Democracy and Electoral Assistance), remiantis stabilius demokratinius pokyčius, grindžiamus lyginamųjų žinių sklaida, pagalba vykdant demokratines reformas, darančias įtaką politikai ir politikams (lDEA), paskelbė pasaulyje 2016 metais vykusiuose rinkimuose rinkėjų, dalyvavusių rinkimuose, aktyvumo duomenis.

Tarptautinis demokratijos ir rinkimų paramos institutas lDEA skelbia pasaulinius 2016 metų rinkėjų aktyvumo duomenis

Pasaulyje 2016 m. vykusiuose rinkimuose dalyvavusių rinkėjų vidurkis siekia 65,6 procento. Duomenys buvo surinkti iš 60 valstybių, kuriose 2016 m. vyko prezidento ar (ir) parlamento  rinkimai.

Lietuvoje, 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose, aktyvumas rinkimų dieną buvo 49,90 proc., pakartotinio balsavimo metu, – 37,85 proc. Bendras Seimo rinkimų metu balsavusių rinkėjų skaičius – 50,56 proc. Vadinasi, rinkėjų aktyvumas 2016 m. rinkimuose Lietuvoje buvo beveik 15 proc. mažesnis lyginant su rinkimų aktyvumu kitose pasaulio valstybėse. Reikia pripažinti, kad šį rezultatą lėmė objektyvios priežastys.

Rinkėjų aktyvumui tiesioginės įtakos turi rinkėjų sąrašų sudarymo tvarka bei tai, ar balsavimas nacionaliniuose rinkimuose šalyje yra privalomas, ar ne. Pavyzdžiui, šalyse (Jungtinėse Amerikos Valstijose), kuriose rinkėjų sąrašai sudaromi ne automatiškai įtraukiant visus turinčius teisę rinkti asmenis (kaip tai daroma Lietuvos Respublikoje), bet pagal pačių rinkėjų išankstinį užsirašymą (kuomet visi rinkimų teisę turintys asmenys, norintys balsuoti, turi iš anksto įsirašyti į rinkėjų sąrašus), garantuoja didesnį statistinį rinkėjų aktyvumą.

Valstybėse, kuriose dalyvavimas rinkimuose yra privalomas (Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Prancūzija, Šveicarija, daugumoje Pietų Amerikos valstybių), o už nedalyvavimą rinkimuose yra taikomos sankcijos, rinkėjų aktyvumas būna didesnis. Antai lDEA paskelbto sąrašo penketuke esančioje Australijoje kiekvienas pilietis, sulaukęs 18 metų, privalo užsiregistruoti rinkėjų sąraše ir dalyvauti rinkimuose, jei dėl pagrįstos pateisinamos priežasties asmuo to nepadarė, jam paskiriama bauda.

Kita vertus, pasaulinė praktika rodo, kad nedemokratinėse arba itin jaunos demokratijos šalyse, kurioms yra būdinga vienpartinė sistema, kaip antai lDEA paskelbto sąrašo pirmosiose pozicijose esančiose šalyse (Vietname, Laose), taip pat paprastai yra būdingas didelis rinkėjų aktyvumas dėl įvairių kompleksinių priemonių, taikomų rinkimų teisę turintiems asmenims.

lDEA atviros prieigos Rinkėjų dalyvavimo duomenų bazėje (angl. The Voter Turnout Database) suteikiama galimybė susipažinti ir su jau įvykusiais rinkimais, rinkėjų aktyvumo ir kitais duomenimis. Šioje bazėje yra beveik visų pasaulio šalių rinkėjų, dalyvavusių prezidento, parlamento ir Europos Parlamento rinkimuose, statistiniai duomenys.  Duomenys kaupiami nuo 1945-ųjų m. (tai priklauso nuo pasirinktos šalies) ir skelbiami grafiškai, XLSX ir CSV formatais. Detalesnius rinkėjų aktyvumo pasaulyje duomenis galite rasti ČIA