Lietuvos centro partija ir Politinė partija ,,Lietuvos sąrašas" buvo finansuotos iš neteisėtų finansavimo šaltinių

2017-10-26

Politinių partijų įstatymo (Įstatymo) 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad politinių partijų, per kalendorinius metus gavusių mažiau negu 200 VMDU dydžių pajamų sumą, patikrinimą organizuoja Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

Lietuvos centro partija ir Politinė partija ,,Lietuvos sąrašas

VRK 2017 m. balandžio 10 d. posėdyje buvo nuspręsta patikrinti Lietuvos centro partijos ir Politinės partijos ,,Lietuvos sąrašas" 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinius su priedais.

Tikrinimo metu buvo nustatyta, jog Politinė partija ,,Lietuvos sąrašas" iš fizinio asmens (partijos tarybos nario) paėmusi
10 169 Eur paskolą, buvo finansuota iš neteisėto finansavimo šaltinio, taip pažeisdama Įstatymo 19 straipsnio 9 dalį.

Lietuvos centro partijos finansinių ataskaitų rinkinių tikrinimo metu taip pat nustatytas finansavimo iš neteisėtų finansavimo šaltinių faktas. Nustatyta, kad Lietuvos centro partija priėmė
9 285,9 Eur lėšas iš neteisėtų šaltinių: politinės partijos ,,Profesinių sąjungų centras" (2 755 Eur), Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos (1 372 Eur), 6 fizinių asmenų (5 158,9 Eur, iš jų: 5 kandidatų – 4 402 Eur ir už 1 kandidatą – 756,9 Eur). Taip pat pažeidžiant Įstatymo reikalavimus priimtas 50 Eur nario mokestis, nors mokėtojas Teisingumo ministerijos duomenimis nebuvo partijos narys.

VRK š. m. spalio 26 d. posėdžio metu nusprendė perduoti informaciją Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, kad būtų ištirta, ar Politinė partija ,,Lietuvos sąrašas" bei Lietuvos centro partija, jų valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
el. p.: komunikacija@vrk.lt