Laimėjo mandatą, tačiau taryboje nedirbs

2015-07-03

Penktadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patenkino kelių Trakų rajono politikais tapti siekusių asmenų prašymus atsisakyti šios savivaldybės tarybos nario mandato. Visi jie lieka dirbti pareigose, kurios nesuderinamos su tarybos nario pareigomis.

Birželio 25 d. VRK patvirtino galutinius pakartotinių Trakų rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatus, o jau po kelių dienų, liepos 3 d. įvykusiame posėdyje, pripažino, kad šeši naujai išrinkti tarybos nariai netenka mandato.

Nuo šiandien jo neteko Jadvyga Dzencevičienė (Socialdemokratų partija, LSDP), Jonas Kietavičius (Liberalų sąjūdis, LRLS), Jonas Liesys (LRLS), Dangutė Mikutienė (Darbo partija, DP), Vytautas Rukšėnas (LRLS) ir Kęstutis Vilkauskas (LSDP). Antanas Česnulevičius (LRLS), atsisakęs gauti tarybos nario mandatą, buvo praleistas kandidatų sąrašo eilėje.

Mandato atsisakiusių tarybos narių vietas Trakų rajono savivaldybėje užėmė atitinkamai Jolanta Abucevičienė, Jelena Jočionienė, Jurgita Čirienė, Virginija Vainauskaitė, Marius Šokaitis ir Albinas Zaleckas.

VRK taip pat pripažino, kad mirus (žuvus) Anykščių rajono savivaldybės tarybos nariui Vytautui Galvonui (partija „Tvarka ir teisingumas", PTT), jo įgaliojimai nutrūko prieš terminą. Nauju tarybos nariu tapo Raimundas Razmislavičius, buvęs arčiausiai mandato PTT kandidatų sąraše per 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimus.

Atsistatydinus Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariui Sauliui Jakimavičiui (DP) ir šioje taryboje atsiradus laisvai vietai, tarybos nare VRK patvirtino Aliną Batulevičienę.

Iki šiol savivaldybės tarybos nario mandato atsisakė apie 230, t. y. septintadalis į vietos valdžią šiemet išrinktų kandidatų (galutiniai pakartotinių rinkimų Šilutės rajone rezultatai dar nepatvirtinti).