Kviečiame pranešti apie pastebėtus rinkimų agitacijos pažeidimus

2017-07-07

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas numato, kad prasidėjus 2017 m. rugsėjo 10 d. naujų Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų politinei kampanijai (2017 m. kovo 25 d.) iki rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpio pabaigos (2018 m. sausio 9 d.), taip pat rinkimų dieną draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis, paslaugomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją ar rinkimų teisę turintį asmenį dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą numatomą kelti kandidatu ar numatantį išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus asmenį, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba numatomų kelti kandidatais asmenų ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.

Kviečiame pranešti apie pastebėtus rinkimų agitacijos pažeidimus

Rinkėjų papirkimu nelaikomas spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), taip pat mažareikšmių daiktų (kurių kaina yra iki 1,45 euro), pažymėtų kandidato ar asmens, numatomo kelti ar numatančio išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, simbolika, deklaruotų Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) jos nustatyta tvarka ir skirtų asmeniui, numatomam kelti ar numatančiam išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, propaguoti, gaminimas arba neatlygintinas platinimas.

Rinkimus reglamentuojantys teisės aktai rinkimų agitaciją leidžia bet kokių formų ir būdų, išskyrus tuos, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, prieštarauja moralei, teisingumui ar visuomenės darnai, neatitinka sąžiningų ir garbingų rinkimų. Politinė reklama turi būti pažymėta pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Primename, kad 2017 m. rugsėjo 10 d. naujuose Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose pretendentams į kandidatus yra išduodami rinkėjų parašų rinkimo lapai. Asmenys, renkantys rinkėjų parašus, privalo rinkėjui prisistatyti ir nurodyti, kokiu tikslu yra renkami šie parašai. Renkant rinkėjų parašus, draudžiama papirkti rinkėjus, atsilyginti ar žadėti atsilyginti už rinkėjo parašą, naudoti psichologinį ar kitokį smurtą ar kitaip paveikti rinkėjo valią, siekiant, kad rinkėjas pasirašytų ar nepasirašytų rinkėjų parašų rinkimo lape.

Marijampolės savivaldybės gyventojus, pastebėjusius Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią rinkimų agitaciją, maloniai prašome pranešti Marijampolės savivaldybės rinkimų komisijai el. paštu: rinkimai@marijampole.lt arba telefonu 8 650 14296 ir VRK el. paštu rinkim@vrk.lt. Apie pastebėtus bandymus papirkti rinkėjus prašome kreiptis į artimiausią policijos komisariatą ir informuoti Marijampolės savivaldybės rinkimų komisiją aukščiau nurodytais kontaktais.