Keisis Seimo rinkimų vienmandačių apygardų ribos

2015-09-09

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) visuomenei susipažinti ir įvertinti teikia du tokių apygardų reformos projektus. Mažiau radikalų, sudarytą pagal dabar galiojančius rinkimų įstatymo reikalavimus ir nekeičiantį šiuo metu esančių rinkimų apygardų sąrašo, ir pagal kurį numatoma rengti 2016 metų Seimo rinkimus. Ir kitą, taikantį griežtus Europos Tarybos Venecijos komisijos ir ESBO rinkimų stebėtojų Gerosios rinkimų praktikos reikalavimus, skirtą 2020 metų Seimo rinkimams.

Keisis Seimo rinkimų vienmandačių apygardų ribos

Pagal rinkimų įstatymą, pusė Seimo narių išrenkama 71-oje vienmandatėje rinkimų apygardoje. Jas formuojant turėtų būti paisoma vieno svarbiausių demokratijos principų – užtikrinti lygias rinkimų teises, kad kiekvienas jose išrinktas parlamentaras atstovautų daugmaž vienodam rinkėjų skaičiui.

Pagal Seimo rinkimų įstatymą, apygardos rinkėjų skaičiumi gali skirtis ne daugiau kaip 20 proc. nuo vidutinio rinkėjų skaičiaus apygardoje , t. y. šis skaičius apygardoje gali svyruoti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų skaičiaus apygardoje. Beje, tuomet pati didžiausia apygarda rinkėjų turėtų pusantro karto daugiau nei visų mažiausia (1,2:0,8=150 proc.).

Siekiant įvykdyti Seimo rinkimų įstatymo reikalavimus, prieš kiekvienus Seimo rinkimus apygardų ribos buvo peržiūrimos. Dėl gyventojų natūralios kaitos ir migracijos daugiausia rinkėjų netekusių rinkimų apygardų ribos praplečiamos, prie jų prijungiant kaimyninių apygardų periferines rinkimų apylinkes. Pats rinkimų apygardų sąrašas likdavo nepasikeitęs.

Dabartinis vienmandačių rinkimų apygardų tinklas buvo suformuotas dar prieš 1992 m. Seimo rinkimus. Tačiau per porą dešimtmečių Lietuvos regionuose vykstantys demografiniai procesai (pirmiausiai – migracija, skirtingas gimstamumo lygis) vienmandačių rinkimų apygardų proporcijas gerokai pakoregavo.

Pagal Europos Tarybos Venecijos komisijos Gerosios rinkimų praktikos kodeksą (2002 m.), normos nuokrypis neturėtų viršyti daugiau nei 10 proc. Tiesa, tokios europinės normos (nuo 0,9 iki 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus) buvo nustatytos ir pirmajame atkurtos nepriklausomos Lietuvos Seimo rinkimų įstatyme. Tačiau dėl nevienodos gyventojų skaičiaus kaitos rinkimų apygardose per dešimtmetį apygardos pradėjo nebeišsitekti įstatymo apibrėžtame intervale: vienos tapo per didelės, kitos – per mažos.

Politiniu lygmeniu buvo nuspręsta, kad pakeisti leidžiamo nuokrypio ribą priimtiniau nei radikaliai keisti rinkimų apygardų ribas. Todėl 2002 m. Seimo rinkimų įstatymo pataisose šis intervalas buvo praplėstas, leidžiant 20 proc. nuokrypį. Dėl to, tęsiantis tapačioms demografinėms tendencijoms, atskirose rinkimų apygardose susidarė dideli rinkėjų skaičiaus skirtumai.

Šiuo metu (2015 m.) minėtame Gerosios rinkimų praktikos kodekse rekomenduojamą normą (10 proc. paklaida nuo vidurkio) atitinka tik 29 Seimo rinkimų vienmandatės apygardos. Likusios – arba per didelės (21), arba per mažos (taip pat 21). Todėl siekiant užtikrinti balsų lygiavertiškumą, vienmandačių apygardų ribos turėtų būti peržiūrėtos ir pakeistos.

VRK užsakymu, Seimo rinkimų vienmandačių apygardų reformos projektus parengė VU Gamtos mokslų fakulteto lektorius dr. Rolandas Tučas, kurio svarbiausios mokslinių interesų sritys – politinė geografija, valstybės valdymas, rinkimų geografija, demografija, GIS technologijų taikymas socialiniuose ir humanitariniuose moksluose. Geografinių tyrimų specialistas parengė du projektus, kurių pirmąjį, kai rinkėjų skaičius apygardose nuo vidutinio rinkėjų visose apygardose skaičiaus (šalies vidurkio) nesiskirtų (nebūtų didesnis arba mažesnis) daugiau kaip 20 proc., galima būtų įgyvendinti ir pritaikyti jau 2016 metų Seimo rinkimuose. Tačiau, išliekant panašioms Lietuvos gyventojų demografinių pokyčių tendencijoms, po ketverių metų rinkimų apygardų ribas gali tekti vėl keisti. Siekiant to išvengti arba bent sumažinti keičiamų rinkimų apygardų skaičių, siūlomas antrasis, radikalesnis projektas, kuris atitinka Europos Tarybos Gerosios rinkimų praktikos rekomendacijas.

Detaliau apie abu Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų reformos projektus – kitose naujienose.