Keičiasi Vyriausiosios rinkimų komisijos sudėtis

2015-05-25

Darbo partija keičia savo atstovą Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK) – vietoj V. Kastanausko joje dirbs Arnas Neverauskas.

Keičiasi Vyriausiosios rinkimų komisijos sudėtis

Penktadienį, gegužės 22 d., įsigaliojusiu Seimo nutarimu pakeista VRK sudėtis. Vietoj gegužės 8 d. atsistatydinimo pareiškimą pateikusio Vygando Kastanausko patvirtintas kitas Darbo partijos (DP) atstovas – Arnas Neverauskas.

Mykolo Riomerio universitete įgijęs teisės magistro laipsnį A. Neverauskas dirba Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo aplinkos skyriaus vyriausiuoju specialistu. 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimams jis buvo DP atstovas Vyriausiojoje rinkimų komisijoje.

V. Kastanauskas VRK nariu buvo beveik dvejus metus.

A. Neverauskas Komisijoje pradės dirbti po to, kai kitą savaitę, birželio 2 d., prisieks Seime.

Vyriausioji rinkimų komisija – Konstitucijoje numatyta nuolat veikianti aukščiausioji institucija, kuri įstatymų numatyta tvarka organizuoja bei vykdo Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, taip pat referendumus.

Pagal Konstituciją, Komisiją sudaro ir jos sudėtį keičia Seimas.

Pagal 2013 m. lapkričio 12 d. priimtas Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo (VRKĮ) pataisas, VRK sudaro Seimas po eilinių ar pirmalaikių Seimo rinkimų praėjus ne mažiau kaip 140 ir ne daugiau kaip 200 dienų. Teisingumo ministras, Teisininkų draugija (LTD) ir Respublikos Prezidentas į Komisiją pasiūlo po du asmenis, o Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje gavusios partijos (koalicijos) – po vieną atstovą nuo iškeltų kandidatų sąrašo (jungtinio sąrašo). Visi VRK nariai privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; teisingumo ministro ir LTD pasiūlytieji – teisės krypties, o parlamentinių partijų deleguotiesiems keliamas darbo rinkimų komisijose patirties reikalavimas. Jeigu politinių partijų (koalicijų) atstovų Komisijoje yra daugiau nei šeši, Komisija padidinama po lygiai iš teisingumo ministro ir Teisininkų draugijos pasiūlytų kandidatūrų.

VRK narius ir jos pirmininką slaptu balsavimu skiria Seimas.

Šiuo metu dirbanti VRK buvo patvirtinta 2012 m. birželio 14 d. Jos įgaliojimai baigsis po 2016 metų Seimo rinkimų. Nuo 2012 metų pasikeitė penki VRK nariai. Komisija buvo sudaryta vadovaujantis tuo metu galiojusiomis ankstesnės redakcijos VRKĮ nuostatomis: į Seimą išrinkus septynių politinių partijų atstovus, LTD ir teisingumo ministras į VRK delegavo po keturis teisininkus.

Šiuo metu Komisiją, kuriai vadovauja Zenonas Vaigauskas, sudaro 16 narių. Partijai „Tvarka ir teisingumas" atstovauja Donatas Laurinavičius, partijai „Drąsos kelias" – Irena Malinauskienė, Darbo partijai – A. Neverauskas, Liberalų sąjūdžiui – Rokas Stabingis, Lenkų rinkimų akcijai – Valdemar Urban, Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams – Algis Urbonas, Socialdemokratų partijai – Živilė Verbylaitė. LTD teikimu paskirti Julius Jasaitis, Ligita Klapavščiuk, Laura Matjošaitytė (VRK pirmininko pavaduotoja) ir Jonas Udris, teisingumo ministro – Laura Augytė-Kamarauskienė, Elena Masnevaitė (VRK pirmininko pavaduotoja-sekretorė), Svetlana Misevičienė ir Justinas Žilinskas.