Kas yra išankstinio balsavimo lakštas ir kam jis reikalingas?

2016-10-18

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas numato rinkėjams galimybes balsuoti tiek rinkimų dieną, tiek iš anksto. Balsavimas iš anksto organizuojamas savivaldybėse, namuose ir specialiuose paštuose. Balsuoti iš anksto galima bet kurios savivaldybės administracijos pastate š. m. spalio 19 ir 20 dienomis nuo 8 iki 20 val. Pakartotinis balsavimas namuose vyks š.m. spalio 21 ir 22 dienomis, balsavimas specialiuose paštuose vyks š.m. spalio 19-21 dienomis, nuo 8 iki 20 val. Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Norint balsuoti ne rinkimų dieną, jums turi būti išduoti tam tikri dokumentai.

Pagal pateiktą asmens dokumentą, komisijos narys suras rinkėjų sąraše ir atspausdins jam šiems rinkimams sukurtą naują dokumentą – išankstinio balsavimo lakštą. Lakštą, įgyvendinant elektroninį rinkėjų žymėjimą, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) įvedė į rinkimų organizavimo procesą, kaip papildomą rinkimų skaidrumą užtikrinančią priemonę.

Ankstesniuose rinkimuose, balsuojant ne rinkimų dieną, rinkimų komisijų nariai (ar pašto darbuotojai) turėdavo ranka užpildyti dokumentus. Tuo tarpu išankstinio balsavimo lakštas bus automatiškai suformuojamas VRK informacinės sistemos ir komisijos atspausdinamas.

Rinkėjui, balsuojančiam ne rinkimų dieną, bus išduodami šie balsavimo ne rinkimų dieną dokumentai:

  1. Išankstinio balsavimo lakštas. Lakštą sudaro trys dalys: pirmojoje dalyje pateikiama informacija apie rinkėją ir jam išduotus balsavimo dokumentus. Ši dalis po balsavimo saugoma komisijoje; antroji dalis – užpildyto išorinio balsavimo voko priėmimo kvitas, išduodamas rinkėjui, jam pateikus po balsavimo užklijuotą išorinį voką; trečioji dalis – rinkėjo kortelė, kartu su balsavimo dokumentais atiduodama rinkėjui, balsuodamas rinkėjas ją įdeda į išorinį balsavimo voką.
  2. Vidinis balsavimo vokas, skirtas rinkėjui įdėti balsavimo biuletenius.     
  3. Išorinio balsavimo vokas skirtas rinkėjui įdėti rinkėjo kortelę ir vidinį balsavimo voką su jame esančiais biuleteniais.

Užklijuotą išorinį balsavimo voką (su jame esančiais rinkėjo kortele, vidiniu balsavimo voku ir ten esančiu rinkimų biuleteniu) rinkėjas įteikia komisijos nariui. Šis, gavęs rinkėjo įteiktą voką, šį voką rinkėjo akivaizdoje užklijuoja specialiu ženklu ir išduoda rinkėjui lakšto antrąją dalį – šio voko priėmimo kvitą. Specialus ženklo numeris yra žinomas tik rinkėjui; komisijos nariams, kurie priėmė iš rinkėjo voką; ir rinkėjo apylinkės rinkimų komisijai. Pagal šį numerį apylinkės rinkimų komisijos nariai gali pasitikrinti, kurie rinkėjai, esantys apylinkės rinkėjų sąraše, balsavo iki rinkimų dienos.

Išankstinio balsavimo lakštą, labai to norintys rinkėjai, gali atsispausdinti ir iš anksto, tačiau tuomet lakšte būtina nurodyti savo asmens kodą.

Siekiant išvengti nesusipratimų išankstinio balsavimo metu, VRK rinkėjui balsuojančiam iš anksto, rekomenduoja atvykti su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu ir visus dokumentus, reikalingus balsuojant savivaldybės administracijos pastate gauti iš rinkimų komisijos, taigi, balsavimo lakštas bus atspausdintas atvykus į išankstinio balsavimo vietą.