Kandidato į Telšių merus interviu VRK pripažino paslėpta politine reklama

2015-11-13

Ketvirtadienį surengtame posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino lapkričio 8 d. vykusių naujų Telšių rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų balsavimo rezultatus, nustatė, kad meras nėra išrinktas ir paskyrė pakartotinio balsavimo datą.

Kandidato į Telšių merus interviu VRK pripažino paslėpta politine reklama

Lapkričio 8 d. vykusiuose Telšių rajono mero rinkimuose iš jiems registruotų 38 704 rinkėjų dalyvavo 12 670 (32,74 proc.), 134 biuleteniai (1,06 proc.) pripažinti negaliojančiais. Pakartotinis balsavimas bus surengtas lapkričio 22 d. Telšiškiams teks apsispręsti, kuris iš dviejų kandidatų – Socialdemokratų partijos (LSDP) iškeltas Saulius Urbonas (39,03 proc. nuo dalyvavusių rinkėjų) ar Darbo partijos atstovas Petras Kuizinas (26,61 proc.) – geriau atitinka jų lūkesčius.

VRK priėmė sprendimą „Dėl dokumentų, pateiktų iniciatyvinės grupės piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti, atitikties Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymui". Šiuo sprendimu buvo patvirtinta darbo grupės parengta išvada ir nustatyta, kad iniciatyvinė grupė pateikė ne mažiau kaip 50 tūkst. piliečių, remiančių siūlymą pakeisti Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymą, parašų.

VRK darbo grupė, kurią sudarė keturi jos nariai, patikrinusi iniciatyvinės grupės pateiktus dokumentus, konstatavo, kad ši Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė 1 487 parašų rinkimo lapus, kuriuose buvo 68 982 piliečių parašai. Dar 252 piliečių parašai buvo surinkti elektroniniu būdu. Nustatyta, kad 15 bylų yra su visiškai ar iš dalies užpildytais parašų rinkimo lapais, o 5 – su nepanaudotais. Tikrinant bylas su parašais vizualiai, nustatyta, kad parašai, neatitinkantys įstatymo reikalavimų (pasirašė nepilnamečiai rinkėjai, neįrašyti visi įstatymo reikalaujami duomenys, įrašai padaryti viena ranka), sudaro ne daugiau kaip 5 proc. visų surinktų parašų. 1 024-ių asmenų duomenis įvedus į gyventojų registro duomenų bazę, iš jų 63-ų, arba 6,15 proc., neatitiko nurodytų asmenų duomenų parašų rinkimo lapuose.

Pateiktame Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 str. pakeitimo projekte 5 dalį siūloma išdėstyti taip: „Duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi valstybine kalba. Piliečio vardas (vardai) ir pavardė įrašomi valstybine kalba – 32 raidėmis ir pagal tarimą. Drauge su šiais privalomais užrašais valstybine kalba, piliečio pageidavimu jo vardas (vardai) ir pavardė gali būti užrašyti ir kita lotyniško pagrindo rašmenimis arba perrašius juos lotyniško pagrindo rašmenimis pagal piliečio pasirinktą transliteravimo sistemą (jei piliečio pageidaujamoje kalboje naudojami ne lotyniško pagrindo rašmenys). Šie užrašai kita kalba pase rašomi kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje, o asmens tapatybės kortelėje – kitoje kortelės pusėje".

VRK posėdyje dalyvavo keletas iniciatyvinės grupės narių, iš kurių kalbėjo grupės koordinatorius Vytautas Sinica.

Kitą savaitę Seimui VRK perduos patvirtintą minėtąją darbo grupės išvadą bei kitus dokumentus.

VRK nariai vienbalsiai pritarė VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus parengtai išvadai, kurioje LSDP kandidato į Telšių merus Sauliaus Urbono interviu pripažintas paslėpta politine reklama. Pokalbis su šiuo kandidatu buvo transliuotas spalio 21 d. Žinių radijo laidoje „Rimtas požiūris". Kandidatas įpareigotas laidos transliavimo išlaidas (175 eurus) bendrovei „Žinių radijas" apmokėti iš savo politinės kampanijos sąskaitos, o jo didžiausias leistinas politinės kampanijos išlaidų dydis sumažintas 191 euru.

Artimiausiu metu bus surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Žinių radijui, interviu su S. Urbonu transliavusiam nenurodant, jog tai politinė reklama, už kurios skelbimą apmokama iš kandidato politinės kampanijos sąskaitos. VRK posėdyje dalyvavęs LSDP atstovas rinkimams Gediminas Šiukštas išvados dėl paslėptos politinės reklamos neginčijo.