Kandidatės Ramintos Bastytės išorinės politinės reklamos skleidimas neatlygintinai pripažintas politinės kampanijos išlaidomis

2017-09-21

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (Įstatymas) 16 straipsnio 2 dalies 1 punktas draudžia skleisti politinę reklamą neatlygintinai, išskyrus diskusijų laidas.

Kandidatės Ramintos Bastytės išorinės politinės reklamos skleidimas neatlygintinai pripažintas politinės kampanijos išlaidomis

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK), nagrinėdama Šakių rajono savivaldybės rinkimų komisijos politinės reklamos stebėsenos metu surinktus duomenis, atkreipė dėmesį, kad 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse politinės kampanijos metu Aušros g. ir Šakių Rytinio aplinkkelio bei Ežero g. sankirtoje esančiuose stenduose kabojo tentai su Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatės Ramintos Bastytės politine reklama. Patikrinus kandidatės Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, nenustatyta, kad joje būtų nurodytos išlaidos už šių stendų nuomą.
Dėl galimo Įstatymo nuostatos pažeidimo VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius atliko tyrimą.

Patikrinus kandidatės Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą, nenustatyta, kad joje būtų nurodytos išlaidos už reklamos ploto nuomą iš UAB „Lauksva" ir K. Geršvaltatienės. Kandidatė Raminta Bastytė VRK pateikė paaiškinimą, kad stendais leista pasinaudoti neatlygintinai. Tai patvirtino ir panaudos paslaugas suteikę UAB „Lauksva" ir K. Geršvaltatienė.

Atsižvelgiant į pažymą ir vadovaujantis Įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 14 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis, VRK nariai posėdžio metu pripažino su Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatės Ramintos Bastytės politinės kampanijos išlaidomis ir nepinigine auka sumą (320,65 Eur), kurią ji būtų sumokėjusi, jei iš UAB „Lauksva" (290,40 Eur) ir K. Geršvaltaitienės (30,25 Eur) būtų pirkusi stendo nuomos paslaugas. Šios išlaidos bus nurodytos kandidatės ataskaitoje. Taip pat pripažino, jog neatlygintinai suteikus stendus Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatės Ramintos Bastytės politinei reklamai skleisti, UAB „Lauksva" ir K. Geršvaltaitienė pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktą, pagal kurį draudžiama skleisti politinę reklamą neatlygintinai.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942,
el. p.: komunikacija@vrk.lt