Balandžio 23 d. rinkimai: balsų skaičiavimo duomenų perdavimo laiko vidurkis – 1 val. 21 min.

2017-05-04

Š. m. balandžio 23 d. įvyko Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybių merų rinkimai bei Seimo nario rinkimai vienmandatėje Anykščių-Panevėžio apygardoje. Rinkimuose balsavo 31,21 proc. visų balsavimo teisę turinčių rinkėjų. Paskutiniai balsų skaičiavimo protokolų duomenys iš rinkimų apylinkių į VRK informacinę sistemą (VRK IS) pateikti 23.40 val.

Balandžio 23 d. rinkimai: balsų skaičiavimo duomenų perdavimo laiko vidurkis – 1 val. 21 min.

Ankščiausiai balsus suskaičiavo ir duomenis pateikė Anykščių-Panevėžio apygardos Katinų apylinkės rinkimų komisija (apylinkėje 351 rinkėjas). Jos suskaičiuoti duomenys VRK IS buvo pateikti 20 val. 20 min.

Siekdama palengvinti įvairias rinkimų procedūras, įskaitant rinkėjų registravimą, jų tapatybės nustatymą, rinkėjų parašų rinkimą, balsų skaičiavimo protokolų pildymą, rinkimų rezultatų sumavimą, VRK pasitelkė informacines technologijas.

Naudojantis Rinkimų dienos vedliu, sudaroma galimybė apygardos rinkimų komisijai stebėti savo apygardos rinkimų apylinkių balsų skaičiavimo protokolų pildymo eigą, sudaryti ir atspausdinti apygardos balsų skaičiavimo protokolą, taip pat nustatyti, ar internetu perduoti balsų skaičiavimo protokolų duomenys atitinka komisijos narių bei stebėtojų pasirašytus ir apygardos rinkimų komisijai perduotų protokolų duomenis. Rinkimų dienos vedlio pagalba taip pat buvo vykdoma balsavimo biuletenių apskaita.

Kaip ir po kiekvienų rinkimų, VRK atliko balsų skaičiavimo protokolų siuntimo laiko analizę. Pirmieji duomenys apie rinkėjų balsus iš rinkimų apylinkių VRK pasiekė 20 val. 20 min., paskutiniai duomenys gauti 23 val. 40 min. Balsų skaičiavimo protokolų duomenų perdavimo laikas rinkimų apylinkėse nuo 20 min. iki 3 val.40 min. Balsų skaičiavimo duomenų perdavimo laiko vidurkis – 1 val. 21 min.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad balsų suskaičiavimo laikas priklauso nuo rinkimų apylinkėje esančių rinkėjų skaičiaus. Rinkimų apylinkėse turinčiose iki 500 rinkėjų (tokių yra 43), balsų skaičiavimas ir duomenų suvedimas VRK IS vidutiniškai truko 58 min. Rinkimų apylinkėse (29 apylinkės) nuo 501 iki 1000 rinkėjų duomenų perdavimo laiko vidurkis – 1 val. 14 min., rinkimų apylinkėse (25 apylinkės) nuo 1001 iki 2000 rinkėjų – 1 val. 50 min., nuo 2001 iki 3000 rinkėjų (9 apylinkės) – 2 val. 9 min.

Rinkimų komisijų darbo efektyvumui su Rinkimų dienos vedliu įtakos turėjo ir mokymai apygardos ir savivaldybių bei apylinkių rinkimų komisijų pasirengimas rinkimams mokymų metu, kuriuos rengė VRK sekretoriato darbuotojai. Organizuotos išankstinio balsavimo ir rinkimų dienos repeticijos, vykdoma atliekamų užduočių stebėsena ir kontrolė.