Įstatymo reikalavimus atitinka 25 politinės partijos

2015-03-05

Kaip Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) informavo Teisingumo ministerija, Politinių partijų įstatymo reikalavimus atitinka 25-ių politinių partijų narių sąrašai.

Įstatymo reikalavimus atitinka 25 politinės partijos

12 politinių partijų iki nustatyto termino savo narių sąrašų nepateikė, o dar keturios yra likviduojamos.

Politinių partijų įstatymo reikalavimus atitinka narių sąrašai, kuriuos pateikė 25 politinės partijos. Tai Darbo partija, „Drąsos kelias" politinė partija, Emigrantų partija, Kovotojų už Lietuvą sąjunga, Lietuvos centro partija, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Lietuvos liaudies partija, Lietuvos pensininkų partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Lietuvos rusų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos žaliųjų partija, partija „Jaunoji Lietuva", partija Tvarka ir teisingumas, politinė partija „Lietuvos sąrašas", politinė partija Profesinių sąjungų centras, politinė partija Rusų aljansas, Respublikonų partija, Socialistinis liaudies frontas, Tautininkų sąjunga, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ir Žemaičių partija.

Iki 2015 m. kovo 2 d. savo narių sąrašų Teisingumo ministerijai nepateikė Demokratinė darbo ir vienybės partija, Lietuvos humanistų partija, Lietuvos reformų partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga, Lietuvos socialinio teisingumo partija, Lietuvos žalioji partija, Lietuvos žmonių partija, Respublikonų lyga, Smulkaus ir vidutinio verslo partija, Tautos pažangos partija, Tautos vienybės sąjunga ir Žemaitijos partija.

Teisinį statusą „likviduojama" turi Lietuvos nacionaldemokratų partija, Lietuvos politinių kalinių partija, Lietuvos ūkio partija ir Nepartinių judėjimas „Rinkimai 96".

Tai nustatyta, Teisingumo ministerijai patikrinus iki 2015 m. kovo 2 d. elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą pateiktus ir pasirašytus politinių partijų narių sąrašus.

Pagal Politinių partijų įstatymą, politinės partijos kasmet iki kovo 1 d. ir lapkričio 1 d. privalo Teisingumo ministerijai pateikti savo partijos narių sąrašą. Tokiuose sąrašuose turi būti nurodyta partijos nario vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Šiuos duomenis turi savo parašu patvirtinti politinės partijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Ministerija patikrina politinių partijų narių sąrašus ir ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 1 d. ir iki lapkričio 1 d. praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai, ar politinės partijos narių skaičius atitinka šio įstatymo reikalavimus.

Jeigu politinė partija įsisteigė po kovo 1 dienos, šiai partijai dėl rinkimų, vyksiančių iki kitų metų kovo 1 dienos, savo narių sąrašo pateikti nereikia.

Politinei partijai įsteigti būtina, kad ji Lietuvos Respublikoje turėtų ne mažiau kaip 2 tūkst. steigėjų (narių). Jeigu partijoje lieka mažiau narių nei jai steigti reikalaujamas skaičius, apie tai per 30 dienų partija turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui Arba tai padaro Teisingumo ministerija, nustačiusi, kad partijos narių skaičius neatitinka įstatymo reikalavimų. Partija likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka, jeigu per šešis mėnesius po narių sumažėjimo jie patys nenusprendžia partijos reorganizuoti ar pertvarkyti.

Jeigu partija vienerius metus nepateikia savo narių sąrašų, Teisingumo ministerija apie tai praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kuris inicijuoja partijos likvidavimą Civilinio kodekso nustatyta tvarka.