Įstatymo reikalavimus atitinka 24 Lietuvos politinės partijos

2015-10-07

Politinių partijų įstatymo reikalavimus atitinka 24-ių partijų narių sąrašai. Tokią informaciją Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) šią savaitę pateikė Teisingumo ministerija.

Įstatymo reikalavimus atitinka 24 Lietuvos politinės partijos

13 politinių partijų iki nustatyto termino savo narių sąrašų nepateikė, o dar keturios yra likviduojamos.

Politinių partijų įstatymo reikalavimus atitinka narių sąrašai, kuriuos pateikė 24 politinės partijos. Tai Darbo partija (DP), „Drąsos kelias" (DK), Emigrantų partija (EP), Kovotojų už Lietuvą sąjunga, Lietuvos centro partija (LCP), Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija (LKDP), Lietuvos laisvės sąjunga (LLS), Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA), Lietuvos liaudies partija (LLP), Lietuvos pensininkų partija (LPP), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LRLS), Lietuvos rusų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), Lietuvos žaliųjų partija (LŽP), partijos „Jaunoji Lietuva" (JL), „Tvarka ir teisingumas" (PTT), „Lietuvos sąrašas", „Rusų aljansas", Respublikonų partija, Tautininkų sąjunga (TS), Tautos vienybės sąjunga (TVS), Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) ir Žemaičių partija.

Iki 2015 m. spalio 1 d. savo narių sąrašų Teisingumo ministerijai nepateikė Demokratinė darbo ir vienybės partija, Lietuvos humanistų bei Lietuvos reformų partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjunga, Lietuvos socialinio teisingumo, Lietuvos žalioji bei Lietuvos žmonių partijos, politinė partija „Profesinių sąjungų centras", Respublikonų lyga, Smulkaus ir vidutinio verslo partija, Socialistinis liaudies frontas, Tautos pažangos bei Žemaitijos partijos. Didžioji jų dauguma duomenų apie savo narių skaičių neteikia nuo 2012 metų, o kai kurių partijų vadovai bei registracijos adresai – nežinomi.

Teisinį statusą „likviduojama" turi Lietuvos nacionaldemokratų, Lietuvos politinių kalinių bei Lietuvos ūkio partijos ir Nepartinių judėjimas „Rinkimai 96".

Tai nustatyta, Teisingumo ministerijai patikrinus iki 2015 m. spalio 1 d. elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą pateiktus ir pasirašytus partijų narių sąrašus.

Pagal Politinių partijų įstatymą, kasmet iki kovo 1 d. ir spalio 1 d. partijos privalo Teisingumo ministerijai pateikti savo narių sąrašą. Juose turi būti nurodyta partijos nario vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Šiuos duomenis turi savo parašu patvirtinti partijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Ministerija patikrina tokius sąrašus ir ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 1 d. bei lapkričio 1 d. VRK praneša, ar partijos narių skaičius atitinka šio įstatymo reikalavimus.

Jeigu politinė partija įsisteigė po kovo 1 d., šiai partijai dėl rinkimų, vyksiančių iki kitų metų kovo 1 d., savo narių sąrašo pateikti nereikia.

Partijoje likus mažiau narių, negu reikalaujama turėti jai steigti, per 30 dienų apie tai pati partija arba Teisingumo ministerija, nustačiusi, kad partijos narių skaičius neatitinka įstatymo reikalavimų, turi pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Partija likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka, jeigu per šešis mėnesius po narių sumažėjimo partijos nariai nenusprendžia jos reorganizuoti ar pertvarkyti.

Ligi šiol įsteigti partijai užteko 1 tūkst. steigėjų. Bet 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Politinių partijų įstatymo pataisai, steigėjų jau reikės dvigubai daugiau. Tačiau iki šios datos įsteigtos partijos turi dvejų metų laikotarpį, per kurį privalo savo narių skaičių padidinti iki reikalaujamos mažiausios ribos – 2 tūkst.

Pagal minėtą įstatymą, jeigu partija vienerius metus nepateikia savo narių sąrašų, Teisingumo ministerija apie tai praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kuris inicijuoja partijos likvidavimą Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Septynios politinės partijos iš 37-ių (neskaičiuojant keturių likviduojamų) informacijos apie savo narių skaičių Teisingumo ministerijai neteikia nuo 2012 metų.

Pagal oficialiai pateiktą statistiką, šiuo metu šalies partijos savo gretose vienija beveik 119 tūkst. narių. Nors sociologinės apklausos rodo, kad daugiau nei 80 proc. Lietuvos gyventojų nepasitiki politinėmis partijomis, jų gretos nuolat auga. Teisingumo ministerijos pateiktais duomenimis, nuo kovo 2 d., per septynis mėnesius, partijos narių padaugėjo 2,23 proc. – beveik 2,6 tūkst.

Gausiausios yra DP bei LSDP – 22 681 ir 22 012 narių. TS-LKD turi 15 039, PTT – 13 401, LRLS – 7 352, LLS – 4 363 partijos narius. Pagal narių skaičių, viršijantį tris tūkstančius, panašios LVŽS ir LPP. Per du tūkstančius narių vienija LLP, EP, DK, LŽP, LLRA, LCP bei TS, iki dviejų tūkstančių – KLS, ŽP, RS, RP, LS bei RA. Trys partijos balansuoja ties įstatymu numatyta narių skaičiaus riba: TVS yra 1 070 narių, LKDP – 1 058, JL – 1 030.