Išrinkti savivaldybės tarybos nariai: kaip užimamos šios pareigos?

2015-03-16

Šiuose savivaldos rinkimuose išrinkti savivaldybių tarybų nariai ir savivaldybių tarybų nariai – merai privalo atsisakyti einamų pareigų, kurios yra nesuderinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis.

Išrinkti savivaldybės tarybos nariai: kaip užimamos šios pareigos?

Nesuderinamų pareigų privaloma atsisakyti ir apie tai pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) likus 10 dienų iki savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio dienos. Kartu su pranešimu privalo būti pateikti įrodymai, kad nesuderinamų pareigų yra atsisakyta. Tokiais įrodymais gali būti įsakymo ar kito administracinio sprendimo, nutrauktos darbo sutarties patvirtintas nuorašas.

Išrinktas savivaldybės tarybos narys taip pat gali atsisakyti ir tarybos nario mandato – irgi ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki pirmojo savivaldybės tarybos posėdžio dienos. Apsisprendimas atsisakyti mandato VRK paduodamas asmeniškai arba išsiunčiant notarine tvarka patvirtintą pareiškimą.

Jeigu į tarybą išrinktas asmuo iki minėto termino nepraneša VRK, kad jis atsisako pareigų, nesuderinamų su tarybos nario pareigomis, VRK ne vėliau kaip 7 dienos iki savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio priimtu sprendimu panaikina šio savivaldybės tarybos nario mandatą ir pripažįsta jį kitam tarybos nariui.

Vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad pirmąjį išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos savivaldybės tarybos įgaliojimų paskutinės dienos.

Informaciją apie paskutinę kadencijos dieną galite rasti ČIA. Daugiau informacijos apie nesuderinamas pareigas rasite ČIA.

Išrinktas savivaldybės tarybos narys, kuris kandidatuodamas ėjo nesuderinamas pareigas ir atsisako savivaldybės tarybos nario mandato, praranda už nesuderinamas pareigas sumokėtą 2 VMDU rinkimų užstatą.