Išleistas pritaikytu formatu leidinys apie 2019 m. gegužės 12 d. rinkimus ir referendumus

2019-04-26

Nuo 2016 m. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) prieš kiekvienus visuotinius rinkimus (referendumus) parengia leidinius apie rinkimus pritaikytu (supaprastintu) formatu (Easy to read).

Išleistas pritaikytu formatu leidinys apie 2019 m. gegužės 12 d. rinkimus ir referendumus

Šiuose leidiniuose, vadovaujantis tarptautiniais standartais, pateikiama didesniu šriftu, supaprastinta forma, lengvai suprantama kalba svarbiausia informacija apie rinkimus ir referendumus.

Leidinius VRK dalina pagyvenusių žmonių organizacijoms, taip pat organizacijoms, vienijančioms sutrikusio intelekto asmenis, ligoninėms, bibliotekoms ir t. t.

Ką tik išleistame leidinyje, skirtame 2019 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams ir referendumams dėl Konstitucijos 12 ir 55 straipsnių pakeitimų, skelbiama svarbiausia informacija apie balsavimo procedūras, balsavimo būdus, rinkimuose dalyvausiančius kandidatus, siūlomus referendumus.

Su elektroniniu leidiniu galima susipažinti čia.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt