Išduotas sertifikatas ES piliečių iniciatyvai „Saugokime bites ir ūkininkus! Bitėms nekenkiantis žemės ūkis – sveika aplinka"

2022-03-24

Kovo 24 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos „Saugokime bites ir ūkininkus! Bitėms nekenkiantis žemės ūkis – sveika aplinka" atstovams išdavė sertifikatą, kuriuo patvirtinamas galiojančių Lietuvos Respublikos piliečių pritarimo pareiškimų skaičius.

Išduotas sertifikatas ES piliečių iniciatyvai „Saugokime bites ir ūkininkus! Bitėms nekenkiantis žemės ūkis – sveika aplinka

Europos Komisija perdavė VRK 580 elektroninių pritarimo šiai iniciatyvai pareiškimų, kuriuos Europos Komisijos interneto svetainėje pateikė Lietuvos Respublikos piliečiai. Patikrinusi juos pagal Gyventojų registro duomenis VRK nustatė tam tikrų neatitikimų: 24 atvejais Gyventojų registre nebuvo nurodyto asmens kodo duomenų; 7 pritarimo pareiškimus buvo pateikę ne Lietuvos Respublikos piliečiai; 7 atvejais pirmosios trys pavardės raidės neatitiko Gyventojų registre nurodytų pavardžių raidžių, o 24 atvejais piliečių pritarimo pareiškimai buvo pateikti daugiau kaip vieną kartą. 

Savo sprendimu VRK pripažino, kad Europos Sąjungos piliečių iniciatyva „Saugokime bites ir ūkininkus! Bitėms nekenkiantis žemės ūkis – sveika aplinka"  (Europos Komisijos registracijos numeris: ECI(2019)000016; registracijos data – 2019 m. rugsėjo 4 d.) surinko 518 Lietuvos Respublikos piliečių pritarimo pareiškimų bei išdavė sertifikatą, kuriuo patvirtinamas galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.  

Šia Europos piliečių iniciatyva siekiama apsaugoti bites ir žmonių sveikatą bei raginama teisės aktais laipsniškai iki 2035 m. uždrausti naudoti sintetinius pesticidus, atkurti biologinę įvairovę ir padėti ūkininkams prisitaikyti prie permainų.  Taip pat šios iniciatyvos atstovai kviečia ES institucijas priimti atitinkamus teisės aktus, kad žemės ūkio vietovėse būtų atkurtos gamtinės ekosistemos, ūkininkavimas taptų biologinės įvairovės atkūrimo ramsčiu, o žemės ūkis būtų pertvarkytas pirmenybę teikiant smulkiajam, įvairiam ir tvariam ūkininkavimui, padedama augti agroekologiniam ir ekologiniam ūkininkavimui, o ūkininkams būtų sudarytos sąlygos atlikti nepriklausomus mokymus ir mokslinius tyrimus apie tai, kaip ūkininkauti be pesticidų ir GMO. 

Primename, kad Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę paremti šiuo metu pasirašomas iniciatyvas Europos Komisijos interneto puslapyje. ES piliečių iniciatyvų sąrašas publikuojamas ČIA.  

Lietuvoje už Europos Sąjungos piliečių iniciatyvų koordinavimą yra atsakinga Vyriausioji rinkimų komisija. 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt