Iki rugsėjo 6 d. viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai teikia pirmines deklaracijas apie paskleistą politinę reklamą

2018-08-30

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje nustatyta, jog politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai elektroninių ryšių priemonėmis Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) privalo pateikti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaraciją du (tris) kartus: likus 10 dienų iki rinkimų dienos (likus 5 dienoms – jeigu vyksta pakartotinis balsavimas) ir ne vėliau kaip per 25 dienas nuo rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos.

Iki rugsėjo 6 d. viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai teikia pirmines deklaracijas apie paskleistą politinę reklamą
Pirmąsias deklaracijas apie 2018 m. rugsėjo 16 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 politinės kampanijos metu paskleistą politinę reklamą viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai privalo pateikti VRK  iki rugsėjo 6 d. Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijose nurodomas Vyriausiajai rinkimų komisijai privalomas pateikti dokumentas, kuriuo viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas deklaruoja paskleistą politinę reklamą, nurodo paskleistos politinės reklamos kainą, įkainius, skelbimo laiką (plotą) ir asmenį, kurio interesais politinė reklama buvo paskleista, taip pat asmenį, užsakiusį parengti ar paskleisti politinę reklamą, ir asmenį, sumokėjusį už politinės reklamos paskleidimą.
Tokiomis pačiomis datomis, kaip numatyta minėto įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje, Zanavykų rinkimų apygardos Nr. 64 rinkimų komisija privalo pateikti VRK politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitas, kuriose nurodoma visa politinės reklamos stebėsenos savivaldybės teritorijoje metu užfiksuota politinė reklama.
Jeigu rugsėjo 30 d. vyks pakartotinis naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 rinkimų balsavimas, Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos ir Politinės reklamos stebėsenos duomenų stebėsenos duomenų ataskaita turės būti pateikta dar kartą iki š. m. rugsėjo 25 d. Pasibaigus rinkimams, ne vėliau kaip iki š. m. spalio 30 d. VRK turi būti pateiktos galutinės deklaracijos ir ataskaita.
Informacija apie teikiamas Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijas ir Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitas skelbiama ir nuolat atnaujinama VRK interneto svetainėje.
 
Kontaktams: