VRK pagrįstai nutraukė savivaldybės tarybos nario įgaliojimus prieš terminą

2017-04-14

Š. m. balandžio 12 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo trijų teisėjų kolegija išnagrinėjo S. Giedraičio skundą. Skunde buvo prašoma panaikinti VRK kovo 23 d. sprendimą dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo prieš terminą Vilniaus rajono savivaldybės taryboje.

VRK pagrįstai nutraukė savivaldybės tarybos nario įgaliojimus prieš terminą

S. Giedraitis 2015 m. vykusių savivaldybių tarybų rinkimų metu buvo išrinktas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariu. Vadovaujantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2 str. 2 d., savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuris savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs šios savivaldybės teritorijoje.

VRK, pagal VĮ Registro centro 2017 m. kovo 9 d. Gyventojų registro pažymą apie asmens duomenis, nustatė, kad pareiškėjas 2017 m. sausio 30 d. gyvenamąją vietą deklaravo Vilniaus mieste. S. Giedraitis neginčijo Gyventojų registro tarnybos pažymos ir pripažino gyvenamą vietą deklaravęs Vilniaus savivaldybės teritorijoje, tačiau teigė, kad nuolat gyvena ir savo veiklą vysto Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 str. 1 d. 6 p. numato, kad savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, kai jis išvyksta nuolat gyventi už savivaldybės, kurios tarybos nariu yra išrinktas, teritorijos ribų, – pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad VRK sprendimą, nutraukti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nario S. Giedraičio įgaliojimus prieš terminą, priėmė remdamasi Gyventojų registro duomenimis apie pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Pareiškėjas deklaravo, kad išvyko nuolat gyventi iš Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos ribų, todėl tai, kad ginčijamo VRK sprendimo priėmimo metu, S. Giedraitis gyvenamąją vietą buvo vėl deklaravęs Vilniaus rajone, t. y. savivaldybėje, kurios tarybos nariu buvo išrinktas, teritorijos ribose, teisiniu ir faktiniu aspektu nėra reikšminga. Taigi, pareiškėjui deklaravus gyvenamąją vietą kitoje, nei jis buvo išrinktas tarybos nariu, savivaldybėje, VRK vadovaujantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 88 str. 1 d. 6 p. turėjo pagrindą priimti ginčijamą sprendimą.

Vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo skundą atmetė. Sprendimas neskundžiamas.