Politinei partijai „Lietuvos sąrašas" grąžinus neteisėtai gautą paskolą, Generalinė prokuratūra tyrimo nepradės

2017-12-19

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) finansinių ataskaitų rinkinių tikrinimo metu nustatė, jog Politinė partija ,,Lietuvos sąrašas" 2016 m. iš fizinio asmens (partijos tarybos nario) gavo 10 169 Eur paskolą, kuri buvo finansuota iš neteisėto finansavimo šaltinio, taip pažeisdama Politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 9 dalį. Kreiptasi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą, kad būtų ištirta, ar Politinė partija ,,Lietuvos sąrašas", jų valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai.

Politinei partijai „Lietuvos sąrašas

Atlikdamas Politinės partijos „Lietuvos sąrašas" veiklos tyrimą prokuroras kreipėsi į partijos pirmininką, reikalaudamas nutraukti netinkamą veiklą ir grąžinti 10 169 Eur paskolą ją suteikusiam fiziniam asmeniui. Partijos pirmininkas, pateikęs sąskaitas faktūras prokuratūrai nurodė, kad reikalavimas įvykdytas ir paskola grąžinta.

Kadangi pateikti dokumentai patvirtina, kad prokuroro reikalavimas Politinei partijai „Lietuvos sąrašas" grąžinti iš neteisėto finansavimo šaltinio gautas lėšas įvykdytas, kreiptis į teismą dėl politinės partijos veiklos tyrimo teisinio pagrindo neliko, prokuratūra atsisakė taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

VRK į Generalinę prokuratūrą kreipėsi ir dėl Lietuvos centro partijos veiksmų, kadangi finansinių ataskaitų rinkinių tikrinimo metu taip pat nustatytas finansavimo iš neteisėtų finansavimo šaltinių faktas.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
el. p.: komunikacija@vrk.lt