Galutiniai savivaldos rinkimų Klaipėdoje rezultatai patvirtinti pagrįstai ir teisėtai

2015-04-01

Teismas pripažino, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pagrįstai ir teisėtai atmetė „Klaipėdos" visuomeninio rinkimų komiteto skundą dėl įvykusio balsų perskaičiavimo ir galutinių savivaldybių tarybų rinkimų rezultatų uostamiestyje patvirtinimo.

Galutiniai savivaldos rinkimų Klaipėdoje rezultatai patvirtinti pagrįstai ir teisėtai

Tai kovo 30 d. neskundžiamu sprendimu pripažino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT). Jis nustatė, kad kovo 8 d. VRK Klaipėdos miesto savivaldybės rinkimų komisijai pavedė šešiose rinkimų apylinkėse perskaičiuoti pirmumo balsus, o vienoje – negaliojančius ir galiojančius rinkimų biuletenius. Šį pavedimą atlikus, VRK nutarė suskaičiuoti visų 54-ių uostamiesčio rinkimų apylinkių partijos „Tvarka ir teisingumas" ir „Klaipėdos" rinkimų komiteto pirmumo balsus ir balsų, paduotų už Socialdemokratų partijos kandidatus, balansą. Šį darbą, dalyvaujant keletui VRK narių, atliko Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų komisija.

Perskaičiavus Klaipėdos miesto apylinkių rinkimų komisijų pateiktus galiojančius ir negaliojančius biuletenius bei 54-ių rinkimų apylinkių partijos „Tvarka ir teisingumas" ir „Klaipėdos" rinkimų komiteto sąrašų pirmumo balsus, šis komitetas pateikė naują skundą dėl vykusio perskaičiavimo. Be to, prašė atidėti savivaldos rinkimų rezultatų Klaipėdoje paskelbimą.

VRK netenkino nei rinkimų komiteto skundo, nei prašymo. Patvirtinus galutinius savivaldybių tarybų rinkimų rezultatus uostamiestyje, „Klaipėdos" rinkimų komitetas kreipėsi į LVAT, prašydamas panaikinti tokius VRK sprendimus. Be to, šis komitetas siekė, kad būtų pripažintas neteisėtu rinkimų apylinkių biuletenių perskaičiavimas, kurio metu nebuvo perskaičiuoti nepanaudoti ir sugadinti rinkimų biuleteniai, ir įpareigoti perskaičiuoti tuos biuletenius, kurie nebuvo perskaičiuoti.

Pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą, skundų dėl rinkimų komisijų sprendimų, priimtų pasibaigus balsavimui, padavimo ir nagrinėjimo tvarka užtikrina, kad tokio pobūdžio skundai būtų išnagrinėti nedelsiant ir tik aktualia apimtimi. Savo priimtame sprendime teismas nurodė, jog Klaipėdos miesto rinkimų apygardoje abejonių kilo tik dėl septynių apylinkių rinkimų komisijų sprendimų surašant balsų skaičiavimo protokolus. Tokias abejones uostamiesčio rinkimų komisija pašalino, šiose rinkimų apylinkėse perskaičiavusi balsus.

Teismas nustatė, kad „Klaipėdos" rinkimų komitetas nenurodė ir nepateikė įrodymų, kad būtų pateikta skundų ar protestų dėl likusių Klaipėdos miesto apylinkių rinkimų komisijų sprendimų surašant balsų skaičiavimo protokolus. Dar kartą šios abejonės buvo pašalintos sostinės savivaldybės rinkimų komisijai perskaičiavus Klaipėdos miesto rinkimų apygardos galiojančius ir negaliojančius biuletenius bei 54-ių rinkimų apylinkių partijos „Tvarka ir teisingumas" bei „Klaipėdos" rinkimų komiteto sąrašų pirmumo balsus.

LVAT nenustatė duomenų, kad VRK buvo būtina perskaičiuoti uostamiesčio savivaldybės rinkimų komisijos pateiktus rinkimų biuletenius, juo labiau – gautus iš visų Klaipėdos miesto apylinkių rinkimų komisijų. Įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, teismas „Klaipėdos" rinkimų komiteto skundą atmetė.