Patvirtinti galutiniai rinkimų rezultatai Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse

2017-05-10

Šiandien (gegužės 10 d.) vykusiame posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse galutinius rinkimų rezultatus.

Patvirtinti galutiniai rinkimų rezultatai Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse

Patvirtinta, kad per gegužės 7 d. vykusius pakartotinius rinkimus, Šakių rajono meru išrinktas Edgaras Pilypaitis, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas, gavęs 4 211 balsų (56,97 proc. balsų nuo dalyvavusių rinkėjų).

Jonavos rajono meru išrinktas Eugenijus Sabutis, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas, gavęs 4 663 balsus (77,49 proc.).

Pagal rinkimų įstatymą, į savivaldybės tarybos narius – merus išrinkti asmenys turi atsisakyti pareigų nesuderinamų su savivaldybės tarybos nario – mero pareigomis ir apie tai, likus 10 dienų iki savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio dienos, pranešti VRK. Abu išrinkti merai prašymus atsistatydinti dėl nesuderinamų pareigų VRK jau pateikė.

Vadovaujantis rinkimų įstatymais, savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, savivaldybės tarybos nariu tampa kandidatų sąraše, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis tarybos narys, pirmasis tarybos nario mandato negavęs kandidatas.

VRK posėdžio metu nusprendė patenkinti Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Eugenijaus Sabučio rašytinį prašymą atsistatydinti ir pripažinti jo įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą. Atsiradus laisvai savivaldybės tarybos nario vietai, tarybos nariu tampa Rolandas Skuja, išrinktas pagal Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltų kandidatų sąrašą.

Numatoma, kad gegužės 25 d. į pirmąjį posėdį susirinkus naujai Jonavos rajono savivaldybės tarybai, prisieks ir pradės vykdyti įgaliojimus meras Eugenijus Sabutis kartu su nauju tarybos nariu Rolandu Skuja.

VRK taip pat patenkino ir naujai išrinkto Šakių rajono mero Edgarą Pilypaičio rašytinį prašymą atsistatydinti ir nutraukė jo tarybos nario įgaliojimus prieš terminą. Šakių rajono savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, tarybos nariu tampa Antanas Burkšaitis, išrinktas pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų iškeltų kandidatų sąrašą.

Numatoma, kad Edgaras Pilypaitis, kartu su nauju tarybos nariu Šakių rajono taryboje Antanu Burkšaičiu, prisieks gegužės 19 d., pirmojo tarybos posėdžio metu.

VRK sprendimas „Dėl 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse galutinių rezultatų patvirtinimo" ir sprendimai „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo" bei „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo" artimiausiu metu bus patalpinti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

2017 m. balandžio 23 d. rinkimų rezultatus, rezultatų suvestines galite rasti ČIA.