Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų nepateikė tik vienas politinės kampanijos dalyvis

2017-10-03

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo (Įstatymo) 17 straipsnio 4 dalis numato, jog politinės kampanijos iždininkas Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateikia Politinės kampanijos finansavimo ataskaitą (Ataskaita) ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) galutinių rezultatų paskelbimo dienos, jeigu politinės kampanijos dalyvis per politinę kampaniją gavo mažesnę kaip paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio 70 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžių pajamų sumą. Kartu su Ataskaitomis teikiami pajamas ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų nepateikė tik vienas politinės kampanijos dalyvis

2017 m. balandžio 23 d. vyko nauji rinkimai į Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje, kur politinės kampanijos metu buvo įregistruota 17 savarankiškų politinės kampanijos dalyvių, ir nauji savivaldybių tarybų narių – merų rinkimai Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse, kuriuose registruota 11 savarankiškų politinės kampanijos dalyvių.

Iki 2017 m. birželio 5 d. visi politinės kampanijos dalyviai, išskyrus Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 save iškėlusį kandidatą Mindaugą Pauliuką, Ataskaitas, jos priedus, pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kurie yra viena iš rinkimų užstato grąžinimo sąlygų, VRK pateikė laiku.

Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje (politinių partijų) ir 8 straipsnio 1 dalyje (kitų savarankiškų politinės kampanijos dalyvių) numatyta, jog politinės kampanijos gali būti finansuojamos politinės partijos lėšomis; nuosavomis (asmeninėmis) kandidatų lėšomis; pagal Įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukomis politinei kampanijai; iš bankų gaunamomis paskolomis (galimos tik politinėms partijoms); palūkanomis už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.

Naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse politinės kampanijos dalyvių VRK pateiktose Ataskaitose nurodyta, kad iš viso politinei kampanijai finansuoti gauta 44 591,32 Eur pajamų. Didžiausią dalį pajamų – 26 812,85 Eur,
t. y. net 60,13 proc. visų pajamų, sudaro politinių partijų lėšos ir politinių partijų gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti. Antroje vietoje pagal gautas pajamas yra fizinių asmenų aukos – 11 120,95 Eur, kas sudaro beveik dvigubai mažiau už politinių partijų lėšas, t. y. tik 24,94 proc. (iš jų 398,40 Eur arba 0,89 proc. sudaro fizinių asmenų mažos aukos). Kandidatai nuosavų (asmeninių) lėšų politinei kampanijai skyrė 6 657,52 Eur arba 14,93 proc. visų pajamų.

Naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 politinės kampanijos dalyvių VRK pateiktose Ataskaitose nurodyta, kad iš viso politinei kampanijai finansuoti gauta 72 123,45 Eur pajamų. Didžiausią dalį pajamų – 41 453,09 Eur, t. y. net 57,48 proc. visų pajamų, sudaro politinių partijų lėšos ir politinių partijų gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti. Antroje vietoje pagal gautas pajamas yra kandidatų nuosavos (asmeninės) lėšos – 25 624,36 Eur arba 35,53 proc. visų pajamų. Fizinių asmenų aukos sudaro 5 046 Eur arba 6,99 proc. visų pajamų (iš jų 607 Eur arba 0,84 proc. sudaro fizinių asmenų mažos aukos).

 

 

 

 

Įstatymo 14 straipsnyje nustatyta, kokios išlaidos pripažįstamos politinės kampanijos išlaidomis ir numatyti leistini politinės kampanijos išlaidų dydžiai. Pagal įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punktą, nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio viršijimas 10 ar daugiau procentų laikomas šiurkščiu įstatymo pažeidimu. Didžiausias leistinas 2017 m. balandžio 23 d. naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse politinės kampanijos išlaidų dydis Jonavos rajono rinkimų apygardoje buvo 22 000 Eur (pakartotiniame balsavime dalyvavusių kandidatų – 27 500 Eur), Šakių rajono rinkimų apygardoje – 16 000 Eur (pakartotiniame balsavime dalyvavusių kandidatų – 20 000 Eur). Didžiausias leistinas naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje politinės kampanijos išlaidų dydis buvo 19 000 Eur (į antrą turą patekusių kandidatų – 23 750 Eur). VRK duomenimis, nei vienas politinės kampanijos dalyvis nustatyto didžiausio leistino politinės kampanijos išlaidų dydžio neviršijo.

Nurodyti skolos įsipareigojimai abiejų politinių kampanijų Ataskaitose viso sudaro 13 373,29 Eur, iš kurių 8 535,23 Eur skolos įsipareigojimų nurodyta naujų rinkimų į Seimą vienmandatėje Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje Ataskaitose (300 Eur kaip skolos įsipareigojimas nurodė pretendentas į kandidatus Ričardas Krūminis, likusieji 8 235,23 Eur – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos) ir 4 838,06 Eur skolos įsipareigojimų naujų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimų Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybių Ataskaitose, kuriuos liko skolinga Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Visi kiti politinės kampanijos dalyviai savo politinės kampanijos išlaidas apmokėjo iki Ataskaitų pateikimo VRK, kas reiškia, kad skolos įsipareigojimų neturi.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
el. p.: komunikacija@vrk.lt