Europos piliečių iniciatyvos ekspertų grupės susitikime – daugiau galimybių dalyvauti demokratiniuose procesuose

2017-12-19

Š. m. gruodžio 15 d. Briuselyje vyko Europos piliečių iniciatyvos ekspertų grupės susitikimas dėl Europos piliečių iniciatyvos procedūrų tobulinimo.

Europos piliečių iniciatyvos ekspertų grupės susitikime – daugiau galimybių dalyvauti demokratiniuose procesuose

Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. liepos 11 d. Europos ombudsmenas pateikė pasiūlymus kaip tobulinti Europos piliečių iniciatyvos procedūras, o Eoropos Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris savo metiniame pranešime apie Sąjungos padėtį išreiškė susirūpinimą ir siekį stiprinti esamus Europos Sąjungos demokratijos institutus, šiuo metu Europos Komisija siekia supaprastinti Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarką ir peržiūrėti Europos politinių partijų ir fondų finansavimą.

Siūlomų pakeitimų tikslas – padidinti skaidrumą ir atskaitomybę, kad asmenys žinotų, už ką jie balsuoja, padidinti demokratinį teisėtumą, kad finansavimas geriau atspindėtų Europos Sąjungos elektoratą bei sugriežtinti vykdymo užtikrinimą, kad būtų galima kovoti su piktnaudžiavimu ir susigrąžinti finansavimą. Šie pasiūlymai turėtų būti priimti ir įsigalioti iki 2019 m. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų.

Per pastaruosius penkerius metus iniciatyvoms jau yra pritarę ir prie Europos Sąjungos politikos darbotvarkės formavimo prisidėję daugiau kaip aštuoni milijonai piliečių. Europos Komisija, po įvykusių konsultacijų su valstybių narių įgaliotais asmenimis, iniciatyvų organizatoriais ir jų rėmėjais bei suinteresuotais asmenimis, pateikė pasiūlymus reformuoti galiojantį reglamentą, kuriuo siekiama supaprastinti Europos piliečių iniciatyvų rengimą ir pritarimą joms bei užtikrinti didesnes galimybes naudotis skaitmeninėmis priemonėmis.

Kad būtų lengviau pritarti iniciatyvai, Europos Komisija svarsto galimybę sumažinti reikalaujamų duomenų apimtį, taip pat siūlo sumažinti pritarimo iniciatyvai amžiaus cenzą nuo 18 iki 16 metų. Taip galimybę pasisakyti įgis 10 milijonų naujų potencialių pritarėjų. Jei šis sprendimas bus priimtas, teks peržiūrėti savo nacionalinius teisės aktus ir sudaryti teisines galimybes asmenims, sulaukusiems 16 m. pasirašyti pritarimo pareiškimus.

Kad sėkmingų iniciatyvų poveikis būtų didesnis, atnaujinus Europos Komisijos informacinę sistemą, piliečiams pageidaujant, jiems taip pat bus teikiama informacija apie tolesnę pažangą, susijusią su jų pasirašytomis iniciatyvomis.

Be to, Europos Komisija, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos atstovo ir kitų Europos piliečių iniciatyvos ekspertų grupės narių pasiūlymus, ketina sukurti bendradarbiavimo platformą, kuri turėtų apimti: diskusijų forumo posistemę, naujienų ir tinklaraščių posistemę, elektroninę mokymosi posistemę, tiesioginę patarimų ir paklausimų posistemę, iniciatyvų idėjų posistemę; partnerių paieškų posistemę.

Pritarimo pareiškimų rinkimo laikotarpį ketinama palikti tokį patį – 12 mėnesių. Vis dėlto nauja bus tai, kad organizatoriai galės pasirinkti, nuo kurios dienos pradėti rinkti pritarimo pareiškimus. Tačiau ši diena bus ne vėliau kaip 3 mėnesiai nuo registracijos. Organizatoriai galės naudotis Europos Komisijos valdoma nemokama centrine internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema. Iniciatyvoms bus galima pritarti naudojantis elektroninės atpažinties technologijomis, įkelti nuskenuotus popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus ir skaitmeniniu būdu perduoti pritarimo pareiškimus valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms tikrinti.

Komisija taip pat siekia, kad organizatoriai turėtų galimybę veikti ne tik kaip fiziniai, bet ir kaip juridiniai asmenys. Neatsitiktinai, lygiagrečiai Europos piliečių iniciatyvos reformai yra ruošiama Europos politinių partijų ir fondų bei jų finansavimo bei Europos rinkimų reformos, kurios užtikrins, kad europiečiams būtų teikiama daugiau informacijos apie nacionalinių ir Europos partijų ryšį, ir garantuos, kad jos būtų finansuojamos tinkamiau atsižvelgiant į demokratinį piliečių pasirinkimą Europos Parlamento rinkimuose.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
el. p.: komunikacija@vrk.lt