Europos piliečių iniciatyva dėl veiksmingo teisminio precedento sąvokos įgyvendinimo ES šalyse pradeda rinkti parašus

2023-11-17

Europos Komisija praneša, kad Europos piliečių iniciatyva veiksmingo teisminio precedento įgyvendinimo ES šalyse (angl. „Effective implementation of the concept of judicial precedent in EU countries") pradeda rinkti Europos Sąjungos valstybių narių piliečių parašus.

Europos piliečių iniciatyva dėl veiksmingo teisminio precedento sąvokos įgyvendinimo ES šalyse pradeda rinkti parašus

Šios Europos piliečių iniciatyvos koordinatoriai ragina Europos Sąjungą „nacionaliniu lygmeniu nustatyti mechanizmą, kuriuo užtikrinamas kitų valstybių narių teismų priimtų galutinių teismų sprendimų tarpusavio pripažinimas, ir galimybė remtis atitinkamos šalies teismų sprendimais, susijusiais su nacionaliniais teisminiais precedentais".

Taip pat iniciatyvos koordinatoriai mano, kad „šis mechanizmas turėtų būti faktiškai prieinamas bylos šalims ir suteikti joms galimybę bet kuriuo proceso etapu prašyti pripažinti kitą jų bylai svarbų sprendimą. Be to, atsižvelgiant į rebus sic standibus sąlygą turėtų būti užtikrintas tam tikras lankstumas, kad pasikeitus tam tikroms esminėms aplinkybėms būtų galima keisti nusistovėjusią teismų praktiką".

ES valstybių narių piliečių pritarimo parašus iniciatyvos koordinatoriai pradeda rinkti 2023 m. lapkričio 17 d.

Plačiau apie šią Europos piliečių iniciatyvą galima paskaityti Europos Komisijos interneto svetainėje

Tam, kad dėl šios Europos piliečių iniciatyvos būtų pradėtas ES politikos formavimas, reikia, kad ES piliečiai, gyvenantys bent 7 skirtingose valstybėse narėse, ir sulaukę amžiaus, nuo kurio galima balsuoti Europos Sąjungos Parlamento rinkimuose, per vienerius metus surinktų ne mažiau kaip vieną milijoną Europos Sąjungos piliečių parašų, palaikančių šią iniciatyvą.

Kiekvienoje iš 7 valstybių narių iniciatyvą turi pasirašyti tam tikras minimalus reglamente nustatytas piliečių skaičius. Tokiu atveju, jei iniciatyvos organizatoriai nuspręstų rinkti piliečių parašus Lietuvoje, jie turėtų surinkti mažiausiai 7 755.

Savo parašu paremti ir taip išreikšti palaikymą šiai ir kitoms Europos piliečių iniciatyvoms galima ČIA.

Lietuvoje už Europos Sąjungos piliečių iniciatyvų koordinavimą, pritarimo parašų tikrinimą, iniciatyvų veiklų viešinimą ir sertifikatų apie iniciatyvas parėmusių Lietuvos Respublikos piliečių išdavimą yra atsakinga Vyriausioji rinkimų komisija.

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt