Europos Parlamentas siekia suvienodinti rinkimų taisykles visose ES šalyse

2020-11-27

Europos Parlamentas (EP) ėmėsi inciatyvos reformuoti šios institucijos rinkimų taisykles, suvienodinant jas visoje Europos Sąjungoje (ES) ir uždrausti trečiųjų šalių subjektams finansuoti partijų kompanijas.

Europos Parlamentas siekia suvienodinti rinkimų taisykles visose ES šalyse

Europarlamentarų priimtoje rezoliucijoje pažymima, kad nepaisant to, jog 2019 m. EP rinkimuose rinkėjų aktyvumas buvo didžiausias per pastaruosius dvidešimt metų ir siekė 50,66 proc., rinkimų taisyklių skirtumai ES šalyse neleidžia rinkėjams bei partijoms visapusiškai dalyvauti Europos politinėje erdvėje.  

EP nariai džiaugiasi aktyvesniu jaunimo balsavimu ir padidėjusia lyčių pusiausvyra Parlamente, tačiau rekomenduoja įteisinti vienodą vyrų ir moterų skaičių kandidatų sąrašuose. Taip pat raginama didinti rinkimų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms. Parlamentarų priimtoje rezoliucijoje apgailestaujama, kad 15 ES valstybių vis dar ribojama neįgaliųjų balsavimo teisė, o apie 800 tūkst. ES piliečių negalėjo pasinaudoti teise balsuoti dėl negalios ar psichikos sutrikimų. 

Parlamentas taip pat atkreipia dėmesį, kad tik keli jo nariai priklauso etninėms, kalbinėms ir kitoms mažumoms, ir ragina įtraukti daugiau mažumoms priklausančių asmenų į kandidatų sąrašus bei išrinkti juos atstovauti EP.  

Reiškiamas susirūpinimas, dėl to, kad prieš 2019 m. rinkimus į Europos Parlamentą nuolat buvo atskleidžiamas užsienio šalių kišimasis ir dezinformacija. Europos Komisija ir ES valstybės raginamos padidinti finansavimą kovai su užsienio subjektų kišimusi, uždrausti trečiųjų šalių rėmėjų finansinę paramą bei per švietimą ir pilietiškumo ugdymą stiprinti žmonių gebėjimą kritiškai mąstyti ir atskirti nepagrįstą informaciją.  

Europarlamentarai pažymi, kad EP rinkimų sistemos ES šalyse labai skiriasi ir ragina ES teisės aktais suvienodinti esminius jų aspektus, susijusius su teise registruoti partiją ir būti kandidatu rinkimuose, teise balsuoti, kandidatų įtraukimu į sąrašus, balsavimo prieinamumu ir nuotoliniu balsavimu rinkimų dienomis. 

Ateityje planuojama surengti konferenciją dėl Europos ateities ir jos metu apsvarstyti EP rinkimų teisės reformą: nuotolinio balsavimo galimybę, bendras kandidatų įtraukimo į sąrašus ir kampanijų finansavimo taisykles, vienodą mažiausią balsavimo ir kandidatų kėlimo amžių, įskaitant galimybę visur balsuoti nuo 16 metų. Taip pat europarlamentarai siūlo apsvarstyti galimybę formalizuoti rinkėjų galimybę balsuoti už pageidaujamą kandidatą į Europos Komisijos pirmininko postą. 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt