ESBO VRK pristatė 2012 m. Seimo rinkimų rekomendacijų įgyvendinimą

2014-09-04

ESBO VRK pristatė 2012 m. Seimo rinkimų rekomendacijų įgyvendinimą

2014-09-02 Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Nuolatinės  tarybos Žmogiškosios dimensijos komitete Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narys Rokas Stabingis pristatė, kaip yra įgyvendinamos ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro pateiktoje 2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimų vertinimo misijos ataskaitoje nurodytos rekomendacijos (http://www.osce.org/odihr/98586).

Daugelis rekomendacijų jau yra įgyvendintos pasikeitus rinkimus reglamentuojantiems teisės aktams – dėl VRK paskyrimo, limitų partijos nario mokesčiams arba bus įgyvendintos ruošiant naujus Seimo rinkimų įstatymo pakeitimus. Rekomendacijos dėl apygardų ribų, rinkimų komisijų narių skaičiaus, platesnės informacijos kampanijos, įskaitant ir informaciją apie rinkimus tautinių mažumų kalba bus įgyvendinamos paskelbus Seimo rinkimus 2016 m.