ESBO pristatys 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų vertinimo misijos ataskaitą

2017-03-17

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Žmogaus teisių ir demokratinių institucijų biuras (angl. OSCE/ODIHR) š. m. sausio 31 d. paskelbė 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vertinimo misijos ataskaitą.

ESBO pristatys 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų vertinimo misijos ataskaitą

2017 m. kovo 22 d. (trečiadienį) 14.00 val.  rinkimų vertinimo misijos atstovai Richardas Lapinas (Richard Lappin), Tatjana Bogussevitch-Hilsher (Tatyana Bogussevitch-Hilsher), Aleksėjus Gromovas (Alexey Gromov) pristatys minėtąją ESBO ataskaitą.

Pristatymas vyks Lietuvos Respublikos Seimo I rūmuose esančioje Konstitucijos salėje (Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius). Įėjimas per Lietuvos Respublikos Seimo III-uosius rūmus.

Renginyje planuoja dalyvauti Rima Baškienė, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja, Povilas Urbšys, Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas, Seimo nariai ir suinteresuotų institucijų atstovai.

Renginys bus verčiamas iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas, taip pat į gestų kalbą. Pageidaujančius dalyvauti renginyje prašome registruotis el. paštu: komunikacija@vrk.lt (nurodant savo vardą, pavardę ir atstovaujamosios institucijos pavadinimą). Atvykstant į renginį su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  

OSCE/ODIHR ataskaitoje pažymima, kad Seimo rinkimai buvo konkurencingi ir pliuralistiniai, rinkimų kampanijos metu buvo gerbiamos visos pamatinės žmogaus laisvės, o teisinis rinkimų reglamentavimas sukūrė tvirtą pagrindą demokratiniams rinkimams. Taip pat rinkimų organizavimo tobulinimui Lietuvoje tarptautiniai ekspertai pateikė ir rekomendacijas.

Siekiant efektyviau užkirsti kelią politinių kampanijų finansavimo pažeidimams, pasiūlyta keisti teisinį reglamentavimą, sudarant sąlygas proporcionalioms, efektyvioms ir atgrasančioms sankcijoms, kurios turi būti taikomos be išimties visiems rinkimų dalyviams. Tuo tarpu sprendžiant politinės reklamos klausimus ir užtikrinant profesinės etikos standartus žiniasklaidoje, rekomenduojama „teisiškai reglamentuoti ir aiškiai atskirti mokamą politinę reklamą nuo kitų informavimo apie politinę kampaniją formų".

Taip pat siūloma panaikinti draudimą kandidatuoti asmenims, turintiems dvigubą pilietybę. Šis draudimas Lietuvoje pradėtas taikyti nuo 1999 metų. Be to, buvo atkreiptas dėmesys, kad nepaisant 2012 m. OSCE/ODIHR rekomendacijos, Konstitucija ir toliau neapibrėžtam laikotarpiui draudžia kandidatuoti asmenims, kurie buvo pašalinti iš pareigų apkaltos procedūros būdu. Tai neatitinka ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo, ESBO įsipareigojimų ir tarptautinių standartų.

Rekomenduojama dar labiau stiprinti informacijos sklaidą apie rinkimus ir galimybes balsuoti visoms socialinėms grupėms, ypač asmenims su negalia ir tautinėms mažumoms. Taip pat atkreipiamas dėmesys į pernelyg didelį rinkėjų parašų skaičių, kurį pretendentas privalo surinkti norėdamas tapti kandidatu, bei pažymima, kad reikia skirti didesnį dėmesį lyčių lygybės klausimams, didinti kandidačių moterų matomumą politinių kampanijų metu.

Su renginio programa galima susipažinti čia.