Seime pristatyta ESBO 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vertinimo misijos ataskaita

2017-03-23

Vakar, kovo 22 d., Seime, rinkimų vertinimo misijos atstovai Richardas Lapinas (Richard Lappin), Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Rinkimų departamento vadovo pavaduotojas ir Aleksėjus Gromovas (Alexey Gromov), ESBO rinkimų patarėjas pristatė ESBO Žmogaus teisių ir demokratinių institucijų biuro (angl. OSCE/ODIHR) 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vertinimo misijos ataskaitą.

Seime pristatyta ESBO 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vertinimo misijos ataskaita

Ataskaitos pristatymo metu sveikinimo žodį tarusi Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė pasidžiaugė, kad „Lietuva eina teisingu keliu, kad skaidrumas ir viešumas 2016 m. Seimo rinkimuose buvo užtikrintas, o ESBO ekspertai šį faktą pastebėjo ir įvertino". Rima Baškienė pastebėjo, kad Rinkimų kodekso projekto tobulinimas, kuris sujungtų šiuo metu atskirus Seimo, Prezidento, savivaldos, Europos Parlamento rinkimų įstatymus, atsižvelgiant į pateiktas ESBO rekomendacijas, leis įgyvendinti teisingus sprendimus.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas, apžvelgdamas 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimus paminėjo, kad tai septintieji Seimo rinkimai nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Rinkimus vykdė 14 tūkst. rinkimų komisijos narių, rinkimus stebėjo 12 tūkst. nepriklausomų stebėtojų. Rinkimai buvo atviri, laisvi ir konkurencingi. Zenonas Vaigauskas atkreipė dėmesį ir į tai, kad „nepaisant gerosios patirties, būta ir skaudžių pamokų, tačiau pagrindinis Vyriausiosios rinkimų komisijos principas neslėpti trūkumų ir skaidrinti rinkimų procesą".

Richardas Lapinas pastebėjo, kad „2016 m. Seimo rinkimai buvo konkurencingi ir pliuralistiniai. Sustiprintas teisinis rinkimų reglamentavimas, atsižvelgus į 2012 m. ESBO rekomendacijas, sukūrė tvirtą pagrindą demokratiniams rinkimams. Rinkimai buvo vykdomi profesionaliai, efektyviai ir skaidriai. Rinkėjams buvo pasiūlyti įvairūs balsavimo būdai, kuriais jie pasitikėjo".

Aleksėjus Gromovas pasidžiaugė, kad „Lietuva gali būti puikiu pavyzdžiu kitoms šalims politinės kampanijos finansavimo atžvilgiu. Papirkimų 2016 m. Seimo rinkimuose nebuvo daug, vadinasi, politinės kampanijos finansavimo sistema veikia tinkamai."

Rinkimų organizavimo tobulinimui Lietuvoje tarptautiniai ekspertai pateikė ir rekomendacijas.

Siekiant užkirsti kelią politinių kampanijų finansavimo pažeidimams, rinkimų vertinimo misijos atstovai rekomendavo keisti teisinį reglamentavimą, sudarant sąlygas proporcionalioms, efektyvioms ir atgrasančioms sankcijoms, kurios būtų taikomos be išimties visiems rinkimų dalyviams.

Sprendžiant politinės reklamos klausimus ir užtikrinant profesinės etikos standartus žiniasklaidoje, rekomenduojama teisiškai reglamentuoti ir aiškiai atskirti mokamą politinę reklamą nuo kitų informavimo apie politinę kampaniją formų.

Numatytą rinkėjų parašų skaičių, kurį pretendentas privalo surinkti norėdamas tapti kandidatu, pasiūlyta sumažinti daugiau nei dvigubai, t. y. iki 1 procento rinkėjų skaičiaus atitinkamoje rinkimų apygardoje.

Pastebėta, kad Politinės partijos turėtų skatinti ir remti lyčių lygybę, didinti moterų kandidačių matomumą politinių kampanijų metu bei daugiau kalbėti apie lyčių problematiką savo programose.

Šios ir kitos pateiktos ESBO atstovų rekomendacijos buvo aptartos ESBO 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vertinimo misijos ataskaitos diskusijos metu.

ESBO rekomendacijomis domėjosi ir klausimus teikė Povilas Urbšys, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas, Teisingumo ministerijos bei Konstitucinio teismo atstovai. Rinkimų misijos atstovų vertinimo išgirsti atvyko ir Vytautas Pivoras, Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas bei Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas kartu su Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjomis, kurios ataskaitos pristatymą ir diskusiją vertė į gestų kalbą.

Su ESBO ataskaita apie 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus ir kitomis pateiktomis rekomendacijomis lietuvių ir anglų kalbomis galima susipažinti ČIA.

ESBO 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vertinimo misijos ataskaitos pristatymo vaizdo įrašą galima peržiūrėti ČIA.

ESBO ataskaitos pristatymo nuotraukų albumą galima peržiūrėti paspaudus ant žemiau esančios nuorodos.

2017-03-22