ESBO: 2016 m. Seimo rinkimuose buvo sugriežtintas teisinis reglamentavimas, sustiprinta priežiūra ir kontrolė

2017-02-09

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Žmogaus teisių ir demokratinių institucijų biuras (angl. OSCE/ODIHR) š. m. sausio 31 d. paskelbė 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vertinimo misijos ataskaitą (Ataskaita).

ESBO: 2016 m. Seimo rinkimuose buvo sugriežtintas teisinis reglamentavimas, sustiprinta priežiūra ir kontrolė

Ataskaitoje pažymima, kad Seimo rinkimai buvo konkurencingi ir pliuralistiniai, rinkimų kampanijos metu buvo gerbiamos visos pamatinės žmogaus laisvės, o teisinis rinkimų reglamentavimas sukūrė tvirtą pagrindą demokratiniams rinkimams. Rinkimai trijų lygių rinkimų komisijų buvo vykdomi profesionaliai, efektyviai ir skaidriai. Rinkėjams buvo pasiūlyti įvairūs balsavimo būdai, kuriais jie pasitikėjo. 


Misijos dalyviai išreiškė bendrą pasitikėjimą rinkimų organizavimu ir pripažino, kad: „Atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais buvo susidurta per praeitus rinkimus, korupcijos skandalus, įvykusius kiek anksčiau šiais metais, rinkimai buvo vykdomi remiantis sugriežtintu teisiniu reglamentavimu, sustiprinta rinkimų priežiūra ir kontrole."

Pažymima, kad buvo atsižvelgta į daugumą rekomendacijų, pateiktų 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ataskaitoje: „Atkreiptas dėmesys į OSCE/ODIHR rekomendacijas, įskaitant politinės kampanijos finansavimo teisinį reglamentavimą, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sudėties formavimo laikotarpį ir terminus dėl skundų nagrinėjimo. Atsižvelgiant į gerąją rinkimų praktiką, po išsamių parlamentinių diskusijų buvo pakeistos vienmandačių rinkimų apygardų ribos. <...> Atsižvelgiant į tarptautinę teisinę praktiką, buvo pataisytas Civilinis kodeksas, nustatant, kad neveiksnumas kiekvienu atveju būtų nustatomas teismo."

ESBO teigiamai įvertino ir elektroninių Lietuvos rinkėjų sąrašų sudarymo procedūras bei jų tikslumą. Ataskaitoje pastebima, kad elektroninės rinkėjo patikros identifikavimo priemonės buvo efektyvios apsisaugant nuo dvigubo balsavimo.

Pažymimas svarbus žiniasklaidos vaidmuo politinės kampanijos metu. Ataskaitoje teigiama, kad Lietuvoje yra užtikrinama žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas, gerbiama žodžio laisvė.

Kandidatams buvo sudarytos lygios ir plačios alternatyvos pristatyti rinkėjams politines programas per nacionalinę televiziją ir radiją. Įvairius požiūrius bei informaciją apie kandidatus rinkėjai galėjo įvertinti stebėdami ir privačių transliuotojų organizuotus debatus.

Rinkimų organizavimo tobulinimui Lietuvoje tarptautiniai ekspertai pateikė ir rekomendacijas.

Siekiant užkirsti kelią politinių kampanijų finansavimo pažeidimams, pasiūlyta keisti teisinį reglamentavimą, sudarant sąlygas proporcionalioms, efektyvioms ir atgrasančioms sankcijoms, kurios turi būti taikomos be išimties visiems rinkimų dalyviams.

Ataskaitoje rekomenduojama panaikinti draudimą kandidatuoti asmenims, turintiems dvigubą pilietybę. Šis draudimas Lietuvoje pradėtas taikyti nuo 1999 metų.

Nepaisant 2012 m. OSCE/ODIHR rekomendacijos, Konstitucija ir toliau neapibrėžtam laikotarpiui draudžia kandidatuoti asmenims, kurie buvo pašalinti iš pareigų apkaltos procedūros būdu. Tai neatitinka ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau - EŽTT) sprendimo, ESBO įsipareigojimų ir tarptautinių standartų.

Sprendžiant politinės reklamos klausimus ir užtikrinant profesinės etikos standartus žiniasklaidoje, rekomenduojama „teisiškai reglamentuoti ir aiškiai atskirti mokamą politinę reklamą nuo kitų informavimo apie politinę kampaniją formų".

Siūloma dar labiau stiprinti informacijos sklaidą apie rinkimus ir galimybes balsuoti visoms socialinėms grupėms, ypač asmenims su negalia ir tautinėms mažumoms.

Numatytą rinkėjų parašų skaičių, kurį pretendentas privalo surinkti norėdamas tapti kandidatu, siūloma „sumažinti maksimaliai, iki 1 procento rinkėjų skaičiaus atitinkamoje rinkimų apygardoje".

Ataskaitoje pastebima, kad įstatymai bei daugumos politinių partijų statutai nenumato papildomų nuostatų, siekiant didinti moterų dalyvavimą ir atstovavimą. Moterys sudarė 31 proc. kandidatų ir 21 proc. naujai išrinktų parlamento narių. Iššūkiai, susiję su moterimis, buvo keliami tik kelių partijų programose, labiausiai koncentruojantis į su šeimomis susijusią valstybės politiką. Ataskaitoje pažymima, kad: „Politinės partijos turėtų skatinti ir remti lyčių lygybę, didinti moterų kandidačių matomumą politinių kampanijų metu bei daugiau kalbėti apie lyčių problematiką savo programose."

Su ESBO Ataskaita apie 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus ir kitomis pateiktomis rekomendacijomis lietuvių ir anglų kalbomis galima susipažinti ČIA.

ESBO misija Lietuvoje viešėjo 2016 m. rugsėjo 26 d. – spalio 15 d. Šešių stebėtojų grupei vadovavo Suomijos atstovas Kimmo Robert Kiljunen. Trumpalaikė ekspertų misija Lietuvoje viešėjo ir 2012 metų Seimo rinkimų metu. Su ESBO ataskaita apie 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, lietuvių ir anglų kalbomis, galite susipažinti ČIA.

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos informacija.