Dėl kompromituojančios medžiagos apie kandidatus visuomenės informavimo priemonėse skelbimo

2017-08-30

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme numatyta, jog vėliausiai kandidatus kompromituojančius duomenis galima skelbti visuomenės informavimo priemonėje, kuri leidžiama ne daugiau kaip tris kartus per savaitę, likus 10 dienų iki rinkimų, t. y. š. m. rugpjūčio 31 d. ir kuri leidžiama daugiau kaip tris kartus per savaitę, likus 5 dienoms iki rinkimų, t.y. iki š. m. rugsėjo 5 d., bet visais atvejais kompromituojanti medžiaga apie kandidatą gali būti paskelbta ne vėliau kaip priešpaskutiniame iki rinkimų visuomenės informavimo priemonės leidinio numeryje.

Dėl kompromituojančios medžiagos apie kandidatus visuomenės informavimo priemonėse skelbimo

Jeigu visuomenės informavimo priemonė paskelbia kandidatą kompromituojančią medžiagą, ji privalo suteikti galimybę tam kandidatui pareikšti atsakomąją nuomonę, kurią sudaro paskelbtos kompromituojančios medžiagos trumpas išdėstymas ir ne daugiau kaip tris kartus už kompromituojančią medžiagą ilgesnis kandidato atsakymas.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) atkreipia dėmesį, jog kompromituojančia kandidatą medžiaga pripažįstama tokia medžiaga, kuria siekiama paveikti rinkėjus, kad šie nebalsuotų už konkretų kandidatą, ir kurioje pranešama kandidatą negatyviai apibūdinanti žinia. Visuomenės informavimo priemonės paskelbta nuomonė (skirtingai nuo žinios, nuomonei netaikomi tiesos kriterijai) apie kandidatą, taip pat ir negatyvi, nepripažįstama kompromituojančia medžiaga ir nesuteikia kandidatui teisės reikalauti paskelbti atsakomąją nuomonę. Kandidato reikalavimas paskelbti atsakomąją nuomonę taip pat gali būti netenkinamas, jeigu (1) medžiaga paskelbta ne apie jį asmeniškai; (2) apie jį paskelbta medžiaga nėra kompromituojanti; (3) kompromituojančią medžiagą apie kandidatą paskelbė jis pats arba kitas tame pačiame kandidatų sąraše iškeltas arba tos pačios partijos iškeltas kandidatas; (4) medžiagoje nėra jokių kandidatą apibūdinančių žinių; (5) kandidatas jau yra pasinaudojęs atsakomosios nuomonės teise.

Visuomenės informavimo priemonė kandidato atsakomąją nuomonę turi paskelbti ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai ji buvo pareikšta, bet ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki draudimo vykdyti rinkimų agitaciją pradžios.

Jeigu visuomenės informavimo priemonė negali per nustatytą laikotarpį pati paskelbti atsakomąją nuomonę, ji turi pasirūpinti savo lėšomis paskelbti kandidato atsakomąją nuomonę kitoje visuomenės informavimo priemonėje.

Kandidatų ir visuomenės informavimo priemonių atstovų dėmesiui:

Jeigu kandidatas laiku pateikė visuomenės informavimo priemonei atsakomąją nuomonę, bet ji nebuvo paskelbta, kandidato atsakomoji nuomonė VRK sprendimu skelbiama per Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją ir už tai apmokama pagal reklamos skelbimų įkainius. Šiuo atveju visuomenės informavimo priemonė privalo VRK sumokėti dvigubą šio paskelbimo kainą.

Jeigu kompromituojanti medžiaga apie kandidatą buvo paskelbta laikotarpiu, kuriuo ji negali būti skelbiama, kandidato atsakomoji nuomonė VRK sprendimu skelbiama per Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją ir apmokama pagal reklamos skelbimų įkainius. Šiuo atveju visuomenės informavimo priemonė privalo VRK sumokėti trigubą šio paskelbimo kainą.

Atsakomoji nuomonė neskelbiama rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu, t. y. likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną.

Nei vienas kandidatas iki šios dienos nėra kreipęsis į VRK dėl apie jį skelbtos kompromituojančios medžiagos.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942,
el. p.: komunikacija@vrk.lt