VRK priimtas sprendimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą teisėtas

2017-12-22

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. Sp-190 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šios tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo".

VRK priimtas sprendimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą teisėtas

Šiuo sprendimu VRK pripažino, kad remiantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (Įstatymas) 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario Benjamino Rimdžiaus įgaliojimai nutrūko prieš terminą, nes tarybos narys be pateisinamos priežasties praleido tris savivaldybės tarybos posėdžius.
Teismas konstatavo, kad tarybos narys nepateikė svarių argumentų, jog egzistavo objektyvios aplinkybės, nepriklausančios nuo jo valios, kurios atėmė ar apribojo jo galimybę atlikti jam nustatytą pareigą – dalyvauti savivaldybės tarybos posėdyje. Pareigos, numatytos teisės aktais, nevykdymas, kaip priešinga teisei veika, pasireiškia neveikimu.
T
eisėjų kolegija konstatavo, kad ginčijamas VRK sprendimas atitinka Įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus ir yra pagrįstas bei teisingas, dėl ko tenkinti skundą Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario nurodytais motyvais nėra pagrindo.

Teismo sprendimas galutinis ir neskundžiamas.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
el. p.: komunikacija@vrk.lt