Dėl F5 formų pildymo

2020-10-15

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) primena, kad rinkėjų sąrašai sudaromi pagal rinkėjų deklaruotą gyvenamąją vietą. Todėl spalio 25 d., pagrindinę pakartotinio balsavimo dieną, rinkėjai gali balsuoti tik savo rinkimų apylinkėje arba bet kurioje savo apygardos rinkimų apylinkėje.

Dėl F5 formų pildymo

Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris yra įrašytas į apygardos rinkėjų sąrašą, balsuoja pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu rinkėjas I turo metu buvo įrašytas į atitinkamos rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, jis lieka tame sąraše ir II ture jam jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia. 

Rinkėjai, kurie I Seimo rinkimų ture buvo įtraukti į kitos apygardos nei yra deklaravę gyvenamąją vietą rinkėjų sąrašus pagal Prašymą įrašyti į rinkėjų sąrašą (užpildę formą F5) lieka toje pačioje rinkimų apygardoje ir II rinkimų turo metu. 

Jeigu rinkėjas balsavo I rinkimų turo metu savo rinkimų apygardoje, tačiau laikotarpiu tarp I ir II rinkimų turų pasikeitė jo deklaruota gyvenamoji vieta arba faktinė gyvenamoji vieta, rinkėjas gali užpildyti F5 formą, tačiau rinkimų komisijų nariams pareikalavus privalo pateikti gyvenamosios vietos pasikeitimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą, nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus ir pan.). Sprendimą dėl rinkėjo įrašymo į kitos apygardos rinkėjų sąrašą turi teisę priimti apylinkės ir apygardos rinkimų komisijos. 

VRK atkreipia dėmesį, kad teisės aktai nenumato, kad rinkėjai rinkimų dienomis gali be pateisinamų priežasčių migruoti tarp rinkimų apygardų siekdami balsuoti už ne savo rinkimų apygardos kandidatus. 

VRK visus į rinkėjų sąrašus įrašytus rinkėjus kviečia savo rinkimų teise naudotis sąžiningai ir atsakingai. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6423  
El. p. komunikacija@vrk.lt