Dalis kandidatų į Marijampolės merus neskuba atskleisti finansavimo šaltinių

2017-08-31

2017 m. rugsėjo 10 d. vyksiančiuose Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose registruoti aštuoni kandidatai. Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme (Įstatymas) numatyta, kad savarankiški politinės kampanijos dalyviai, politinės kampanijos laikotarpiu gautas aukas, skirtas savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti, turi deklaruoti Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK).

Dalis kandidatų į Marijampolės merus neskuba atskleisti finansavimo šaltinių

Visi aukojusieji asmenys, išskyrus paaukojusius ne daugiau kaip 12 Eur, privalo būti paviešinti VRK svetainėje per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo.

Pagal šį Įstatymą savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimo šaltiniai yra:
1) politinės partijos lėšos;
2) nuosavos (asmeninės) kandidatų lėšos (iki 20 VMDU dydžių, t. y. 16 460 Eur);
3) pagal Įstatymą turinčių teisę aukoti fizinių asmenų (piliečių, nuolatinių gyventojų) aukos politinei kampanijai (iki 10 VMDU, t. y. 
8 230 Eur neviršijant 10 procentų deklaruotų pajamų, nedeklaravus turto ir pajamų iki 12 Eur);
4) iš bankų gaunamos paskolos (galimos tik politinėms partijoms);
5) palūkanos už politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.

Primename, kad pasibaigus rinkimų agitacijos kampanijos laikotarpiui (2017 m. rugsėjo 9 d. 1 val.) aukas politinei kampanijai priimti draudžiama.

Š. m. rugpjūčio 30 d. duomenimis, penki kandidatai nurodė gavę pajamų, kurių bendra suma – 17 966,09 Eur. Daugiausia lėšų politinei kampanijai finansuoti skyrė patys kandidatai – 8 530 Eur.

Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai

 

 

 

Didžiausią pajamų sumą gavo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kandidatė Irena Lunskienė (7 000 Eur), kiek mažiau (6 490 Eur) Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) kandidatas Kęstutis Traškevičius. 

Kandidatų politinės kampanijos finansavimo lėšos

 

 

 

Tačiau trys kandidatai, Gediminas Akelaitis (Lietuvos centro partijos kandidatas), Dobilas Sinkevičius (partija Tvarka ir teisingumas) ir Gintaras Skamaročius (išsikėlęs pats), iki šiol VRK nėra pranešę apie gautas aukas, nors Marijampolės savivaldybės rinkimų komisija bei viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai savo deklaracijose yra nurodę, kad skleidžiama ir šių kandidatų politinė reklama.

Aukų ir aukotojų sąrašus, pasirinkus kandidatą galima rasti ČIA.  

Marijampolės savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose, politinės kampanijos metu, kandidatai gali išleisti iki 30 000 Eur. Jei bus rengiamas pakartotinis balsavimas, dalyvaujantys jame kandidatai galės išleisti iki 37 500 Eur.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942,
el. p.: komunikacija@vrk.lt