Briuselyje aptariama Europos Sąjungos piliečių iniciatyvų padėtis bei tobulinimas

2017-06-02

Šiandien, birželio 2 d., Vyriausiosios rinkimų komisijos Mokymų ir komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Mizaras, Europos Komisijos kvietimu, dalyvauja Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos ekspertų grupės posėdyje. Ekspertų susitikimas vyksta Briuselyje (Belgijos Karalystėje).

Briuselyje aptariama Europos Sąjungos piliečių iniciatyvų padėtis bei tobulinimas

Susitikimo metu, valstybių narių atstovai, aptars dabartinę Europos Sąjungos piliečių iniciatyvų padėtį bei paskutinius atnaujinimus susijusius su reglamentu (ES) Nr. 211/2011 dėl Europos piliečių iniciatyvos.

Europos piliečių iniciatyva yra politinė piliečių teisė ir išskirtinė Europos Sąjungos demokratinių procesų darbotvarkės nustatymo priemonė, sudaranti galimybes piliečiams aktyviai dalyvauti jiems poveikį darančiuose projektuose ir procesuose. Siekiant geresnių rezultatų ir skatinant Europos Sąjungos piliečius kuo aktyviau ir veiksmingiau dalyvauti ateityje plėtojant Europos integracijos procesą, Komisija pradėjo viešas konsultacijas siekdama surinkti kuo daugiau nuomonių apie Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos piliečiams ir organizatoriams tobulinimo.

Ekspertų darbo grupė posėdyje, taip pat, svarstys informacinių technologijų pokyčių; asmens duomenų reikalavimų, elektroninio identifikavimo sistemų naudojimo tobulinimo klausimus.

Nuo paskutinio ekspertų susitikimo, vykusio 2016 m. lapkričio mėnesį, buvo registruotos penkios naujos Europos piliečių iniciatyvos. Šiuo metu septynios iniciatyvos renka parašus, tai:
• „People4Soil: piliečių iniciatyva, skirta Europos dirvožemiui apsaugoti!" (People4Soil: sign the citizens' initiative to save the soils of Europe!),
• „Ne tik švietimas. Aktyvių ir atsakingų piliečių ugdymas" (More than education - Shaping active and responsible citizens),
• „Europos laisvo judėjimo dokumentas" (European Free Movement Instrument),
„Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų" (Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides),
• „ES šalių pilietybė europiečiams: Susivieniję įvairovėje nepaisant jus soli ir jus sanguinis" (EU Citizenship for Europeans: United in Diversity in Spite of jus soli and jus sanguinis),
• „Minority SafePack – Milijonas parašų už įvairovę Europoje" (Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe),
• Europos pilietybės išsaugojimas (Retaining European Citizenship).

Šiuo metu vykstanti pilietinė iniciatyva „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų" (Ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides) sėkmingai renka parašus. Dėl šios priežasties, susitikimo metu, Komisija primins nuostatas ir tvarką dėl parašų tikrinimo organizacijoms, kurios yra atsakingos už šiuos veiksmus.  

Daugiau apie Europos piliečių iniciatyvas galite rasti ČIA