Kaip brango rinkimai Lietuvoje

2017-02-08

2017 m. balandžio 23 d. vyksiantiems merų rinkimams Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse ir Seimo nario Anykščių-Panevėžio vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 49 organizuoti ir vykdyti planuojama išleisti iki 746 tūkst. Eur. Iš jų apie 288,4 tūkst. Eur planuojama panaudoti savivaldybių, apygardos ir apylinkių rinkimų komisijų narių bei samdomų darbuotojų darbo užmokesčiui. Likusi suma – kompiuterinių programų sistemos palaikymui, ryšių paslaugoms, transporto išlaidoms, rinkimų biuletenių, blankų ir kitų rinkimų dokumentų spausdinimui, balsuojančiųjų paštu, rinkimų kampanijos audito, kandidatų debatų laidų ir kitoms su rinkimų organizavimu susijusioms prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms.

Kaip brango rinkimai Lietuvoje

Šiais metais vyksiančių rinkimų kainą galima palyginti su 2013 m. pavasarį vykusiais pakartotiniais rinkimais į Seimą vienmandatėse Biržų-Kupiškio Nr. 48 ir Zarasų-Visagino Nr. 52 rinkimų apygardose ir naujais rinkimais į Seimą vienmandatėje Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61. Minėtiems rinkimams organizuoti ir vykdyti buvo panaudota 555 tūkst. Eur valstybės biudžeto asignavimų, iš jų 230,3 tūkst. Eur buvo skirta apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų darbo užmokesčiui.

Kaip kito ir didėjo 1996–2016 metų Seimo rinkimų išlaidos:

1996 m. – 2,8 mln. Eur, 
2000 m. – 3 mln. Eur,
2004 m. – 5,3 mln. Eur,
2008 m. – 7,7 mln. Eur,
2012 m. – 5,97 mln. Eur,
2016 m. – 7,5 mln. Eur.

Per du dešimtmečius (1996–2016) valstybės biudžeto išlaidos Seimo rinkimams padidėjo 2,5 karto. Bet dar labiau padidėjo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (VDMU) – 3,9 karto (nuo 190 Eur iki 757 Eur).

Kaip kito rinkimų užstato dydis, kuris lygus VDMU:

1996 m. spalio 20 d. Seimo rinkimai – 190 Eur,

2000 m. kovo 19 d. savivaldybių tarybų rinkimai – 313 Eur,

2004 m. spalio 10 d. Seimo rinkimai – 331 Eur,

2007 m. vasario 25 d. savivaldybių tarybų rinkimai – 479 Eur,

2007 m. spalio 7 d. rinkimai į Seimą Dzūkijos vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 69  – 516 Eur,

2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimai, 2013 m. kovo 3 d. pakartotiniai rinkimai į Seimą vienmandatėse Biržų-Kupiškio Nr. 48 ir Zarasų-Visagino Nr.52 rinkimų apygardose ir nauji rinkimai į Seimą vienmandatėje Ukmergės Nr. 61 rinkimų apygardoje – 630 Eur.

2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų užstatas – 757 Eur, kuris išliko toks pat ir š. m. balandžio 23 d. vyksiantiems merų rinkimams Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse ir Seimo nario rinkimams Anykščių-Panevėžio vienmandatėje rinkimų apygardoje.

Atlyginimo vidurkio didėjimas maloni naujiena, bet tiek pat kartų padidėjo ir rinkimų užstatas.

Tenka pripažinti, kad rinkimai nors ir brangsta, bet brangsta gerokai lėčiau (apie pusantro karto) nei didėja vidutinis atlyginimas. 

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos informacija.