Atnaujinta rinkimų stebėtojo registravimo tvarka

2020-04-27

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), ruošdamasi 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, atnaujino Rinkimų (referendumo) stebėtojo registravimo tvarkos aprašą. Jame reglamentuojama stebėtojo pažymėjimo išdavimo, naudojimo ir netekimo tvarka, rinkimų (referendumo) stebėtojo teisės ir pareigos, veiklos sąlygos.

Atnaujinta rinkimų stebėtojo registravimo tvarka

Nustatyta, kad stebėtoju gali būti rinkėjas ar užsienio valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms atstovaujančių subjektų pasiūlytas asmuo.

Tuo tarpu stebėtoju negali būti tos savivaldybės, kurios teritorijoje stebėtojas turi teisę stebėti rinkimus arba kurios teritorija patenka į rinkimų apygardą, meras, administracijos direktorius, jų pavaduotojai, seniūnai ir jų pavaduotojai.

Stebėtojus turi teisę siūlyti:

1. politinės partijos, kandidatai;

2. Lietuvos Respublikoje registruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla yra susijusi su rinkimais ar žmogaus teisių apsauga;

3. tarptautinės organizacijos, kurių veikla yra susijusi su rinkimais ar žmogaus teisių apsauga;

4. užsienio valstybėms atstovaujantys asmenys;

5. Vyriausioji rinkimų komisija pagal pateiktus prašymus.

Asmeniui vienu metu draudžiama būti stebėtoju ir rinkimų (referendumo) komisijos nariu; stebėtoju ir kandidatu, stebėtoju ir politinės kampanijos iždininku, stebėtoju ir rinkimų (referendumo) komisijos informatiku ar buhalteriu.

Primintina, kad politinės partijos, kandidatai, nevyriausybinės organizacijos turi teisę siūlyti registruoti stebėtojais ne daugiau kaip po du stebėtojus kiekvienoje rinkimų (referendumo) apylinkėje.

Didesnis stebėtojų skaičius padės mums garantuoti didesnį rinkimų skaidrumą, saugoti mūsų valstybės demokratiją ir užkardyti galimus pažeidimus.

 

Kontaktams:
tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt