Atliktas 2016 m. politinių partijų nario mokesčių žurnalų tyrimas

2017-09-14

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) pavedimu atliko tyrimą dėl 2016 m. priimtų politinės partijos nario mokesčių, dėl kurių buvo gauti Teisingumo ministerijos atsakymai, kad juos sumokėję asmenys nėra politinės partijos nariai.

Atliktas 2016 m. politinių partijų nario mokesčių žurnalų tyrimas

Iš 34 750 įrašų (556 972,73 Eur) apie 2016 metais priimtus politinių partijų nario mokesčius toks atsakymas gautas dėl 251 įrašų (t. y. 230 asmenų arba 5 174,12 Eur). 97 įrašų pastabose buvo pateikta informacija, pagrindžianti nario mokesčio priėmimo teisėtumą, o dėl kitų 154 įrašų (arba 3 782 Eur) buvo kreiptasi į penkias partijas, kad būtų pateikta informacija dėl konkrečių asmenų narystės laikotarpio politinėje partijoje ir kita informacija, kurios pagrindu buvo priimti nario mokesčiai.

Politinės partijos pateikė dokumentus, kad 1 497 Eur abejotinų nario mokesčių buvo pervesti į valstybės biudžetą. Dėl kitų į tyrimą įtrauktų nario mokesčių (2 285 Eur) buvo pateikti paaiškinimai, nurodant konkrečius asmenų narystės politinėje partijoje laikotarpius, taip pat patvirtinimai dėl nario statuso galiojimo mokesčio sumokėjimo metu. Po atlikto patikrinimo neliko nepriimtinų ar klaidingai priimtų nario mokesčių.

 

 

Atsižvelgdama į tyrimo rezultatus, VRK išsiuntė minėtoms politinėms partijoms rekomendacijas reguliariai atnaujinti Teisingumo ministerijai teikiamą politinės partijos narių sąrašą, o gavus neigiamus ministerijos atsakymus VRK informacinėje sistemoje, patikslinti informaciją apie politinės partijos narius. Taip pat pasiūlyta partijos nario mokesčius registruojantiems asmenims nario mokesčius registruoti ir jų mokėtojų narystę politinėje partijoje patikrinti VRK informacinėje sistemoje, kreipiantis į Teisingumo ministeriją. Tai buvo rekomenduota padaryti per 5 darbo dienas arba kuo skubiau, vos tik gavus narių mokesčius, kadangi tai sukurtų sąlygas politinių partijų atstovams laiku priimti sprendimą dėl nario mokesčio priimtinumo. Įvertinus tyrimo metu nustatytas problemas, rengiama politinės partijos nario mokesčio registravimo atmintinė su rekomendacijomis, kuri bus paskelbta viešai bei išplatinta visiems nario mokesčius registruojantiems asmenims. Detalesnę tyrimo informaciją galite rasti pažymoje, esančioje ČIA

 

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982,
El. p.: komunikacija@vrk.lt