Aptarti 2015 metų politinių kampanijų aukotojų patikrinimo rezultatai ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės stiprinimas

2015-12-11

Gruodžio 3 d. Vyriausioje rinkimų komisijoje (VRK) įvyko susitikimas su Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) atstovais, kurio metu aptarti 2015 m. politinių kampanijų finansavimo patikrinimų rezultatai, numatytos priemonės, kuriomis siekiama mažinti neteisėtą politinių kampanijų finansavimą, įskaitant ir ne pelno siekiančių organizacijų lėšomis, teisinio reglamentavimo pakeitimai, taip pat kitos institucijų bendradarbiavimo kontroliuojant politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo teisėtumą aktualijos.

Susitikime dalyvavo VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas, VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė, FNTT direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Rameikis, FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyriaus viršininkas Vilius Pečkaitis, VMI direktoriaus pavaduotojas Artūras Klerauskas ir kiti institucijų atstovai.

VMI atstovai, pristatydami  2015 m. vykdytus aukotojų politinėms kampanijoms patikrinimų rezultatus, informavo, kad  nustatyta nemažai atvejų, kuomet aukotojai, prieš suteikdami aukas, deklaravo tik pajamas, tačiau nedeklaravo turto, kaip tai numato Gyventojų turto deklaravimo įstatymas (toliau – GTDĮ). Dalis jų turto deklaracijas pateikė vėliau, o apie  80 asmenų turto deklaracijų liko nepateikę. Pažymėtina, kad Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas) galimų aukų dydį sieja tik su metinėmis asmens pajamomis ir nei vieno iš turto deklaracijas nepateikusių asmenų suteikta auka neviršijo Įstatyme nustatyto apribojimo, t.y., kad aukos suma neturi viršyti 10 procentų asmens deklaruotų metinių pajamų. Susitikimo metu, atsižvelgiant į minėtą aplinkybę, t.y., kad asmenys privalo deklaruoti ir turtą, ir pajamas, tačiau aukų dydis siejamas tik su pajamomis, buvo apsikeista nuomonėmis  dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Taip pat buvo apsikeista nuomonėmis dėl situacijų, kuomet VMI atliktų patikrinimų metu buvo nustatyta, jog asmenys neturėjo pakankamai nuosavų lėšų aukoms suteikti ir jas grindė gautomis paskolos ar dovanomis, vertinimo (apie nustatytus tokius atvejus VMI jau anksčiau yra informavusi VRK). Numatoma, kad, remiantis tokiais vertinimais, VRK sudarys galimybę aukotojui viešai paaiškinti apie lėšų šaltinius, taip pat priims atitinkamą sprendimą. Buvo aptarta ir galimybė Įstatyme nustatyti, jog aukos gali būti teikiamos tik nuosavomis aukotojo lėšomis.

Siekiant operatyviau, dar nesibaigus politinei kampanijai, vertinti asmenų finansines galimybes suteikti didesnes aukų sumas (šiuo metu tokie vertinimai dėl konkrečių asmenų atliekami pagal VRK prašymus), preliminariai sutarta, kad ateityje VRK, jos informacinėje sistemoje užregistravus dideles pinigines aukas (taip pat – pačių kandidatų), duomenis apie tai nedelsiant perduos VMI. Informacijos apsikeitimas institucijų kompetencijos ribose leis atpažinti nesąžiningus aukotojus.

Taip pat sutarta, kad VRK, nustačiusi, kad politinė reklama apmokėta ne pelno siekiančios organizacijos lėšomis, šią informaciją perduos VMI, dėl išlaidų teisėtumo įvertinimo ir pajamų apmokestinimo. Pažymėtina, kad ne pelno siekiančios organizacijos, kaip ir kiti juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, aukoti politinių kampanijų dalyviams ar kitaip vykdyti politinę kampaniją, negali.

Primename teisės aktų nuostatas, susijusias su aukų savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams teikimu (priėmimu):

Vienas fizinis asmuo kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją gali paaukoti auką, neviršijančią 10 VMDU dydžių, t. y. 7 150 Eur (šiais, 2015, metais).

Bendra vieno fizinio asmens aukų suma savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams per kalendorinius metus negali viršyti 10 proc. už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 d.) arba už užpraeitus metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos). Į šiuos dydžius fizinių asmenų mažos aukos neįskaičiuojamos.

Kandidatas savo politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių, t. y. 14 300 Eur.

Ne pelno siekiančios organizacijos, kaip ir kiti juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, aukoti politinių kampanijų dalyviams ar kitaip vykdyti politinę kampaniją, negali.

Aukotojai ir jų šeimų nariai ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki aukos suteikimo privalo deklaruoti savo turtą (įskaitant) ir pajamas. Deklaruoti turto nereikia tik aukotojams, kurių aukos per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui buvo ne didesnės kaip 12 Eur.

Iždininkas, priimdamas auką ir registruodamas ją žiniaraštyje, kreipiasi į VMI, kad būtų patikrinta, ar bendra aukotojo aukų suma neviršija 10 proc. fizinio asmens įstatymų nustatyta tvarka deklaruotų metinių pajamų.

Visi aukojusieji asmenys privalo būti paviešinti. Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos viešame aukotojų sąraše, kuris publikuojamas VRK interneto svetainėje, paskelbia aukotojo vardą, pavardę ir paaukotos sumos dydį. Gautos mažos aukos nurodomos neišskiriant aukotojų.