Antikorupcijos dienai skirtoje konferencijoje – apie politinę korupciją

2017-12-08

Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko konferencija „Politinė korupcija Lietuvoje: grėsmės politinės sistemos konstitucinei sąrangai".

Antikorupcijos dienai skirtoje konferencijoje – apie politinę korupciją

Konferencijos dalyvius sveikino Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė, Lietuvos teisės instituto direktorė Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė ir Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius.

„Politinė korupcija žlugdo demokratiją ir valdymą; mažina atskaitomybę ir iškraipo atstovavimą vykdant politiką, neigiamai veikia demokratines vertybes ir griauna pasitikėjimą valstybės institucijomis" – sveikinimo kalboje minėjo VRK pirmininkė, – „todėl visuomenė turi būti aktyvi ir reikalauti, kad politikai ir valstybės tarnautojai nustatytų taisykles, kurios privers juos veikti viešai. Atvirumas visuomenei mažina korupcijos pasireiškimą ir ugdo visuomenės pasitikėjimą politiniu procesu, didina valdžios skaidrumą, atsakingumą, skatina piliečių viešą dalyvavimą".

Konferencijos metu kalbėta apie politinės korupcijos formas rinkimuose, administracinės ir teisminės praktikos precedentus kovos su korupcija teisinio reguliavimo bei taikymo srityse. Aptartos korupciją įtakojančios priežastys bei priemonės, kurios galėtų padėti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybes, veiksmingiau taikyti esamas korupcijos prevencijos priemones, dalintasi idėjomis ir ieškota galimybių bendriems projektams, stiprinsiantiems antikorupcinę aplinką.

Lietuvos teisės instituto mokslininkai skaitė pranešimus apie politinę korupciją ir grėsmes tapti žlugusia valstybe, rinkėjų papirkimą kaip politinės korupcijos formą, politinę korupciją ir jos sąsajas su labdaros fondais.

Diskusijos metu, kurioje dalyvavo Seimo, Teisingumo ministerijos, Generalinės prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos teisės instituto, „Transparancy International" Lietuva bei akademinės bendruomenės atstovai, buvo ieškoma esamų korupcijos prevencijos priemonių veiksmingesnio taikymo ar galimo teisinio reglamentavimo tobulinimo būdų. Pateiktos rekomendacijos ir pasiūlyti sprendimai, kurie skatintų politinę atskaitomybę ir skaidrumą, gerintų korupcinio pobūdžio veikų atskleidimą ir greitesnį šias veikas padariusių asmenų nubaudimą, padėtų atskleisti nusikaltimais finansų sistemai valstybei daromą žalą arba užkirstų kelią jai atsirasti.

Lietuva tarptautinėje arenoje vertinama kaip valstybė, atitinkanti visuotinai taikomus standartus. Šalyje nuo 2004 m. nustatyti maksimalūs aukų ir išlaidų politinei kampanijai limitai; nuo 2011 m. uždraustas politinių kampanijų finansavimas iš juridinių asmenų; užtikrinamas lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, sudarant vienodas sąlygas kandidatams ir partijoms naudotis visuomenės informavimo priemonėmis. Tai, kas šių dienų Lietuvoje yra kasdienybė, kaip antai aukų maksimalių dydžių susiejimas su asmens gaunamomis pajamomis, vykdoma jų efektyvi kontrolė, sudarant galimybes elektroniniu būdu pasitikrinti ir iš karto gauti atsakymą dėl asmens aukos dydžio limito, daugeliui demokratinių valstybių dar ir šiandien yra tik siekiamybė. Neatsitiktinai ši Lietuvos pažanga pastebima ir tarptautinėje arenoje.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942,
El. p.: komunikacija@vrk.lt