Vilniaus apygardos administracinis teismas: Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl paslėptos politinės reklamos pagrįstas ir teisėtas

2017-02-01

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas nustato, kad politinės kampanijos laikotarpiu politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta, nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos. Politinė reklama, politinės kampanijos laikotarpiu nepažymėta pagal teisės aktų reikalavimus arba pažymėta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, laikoma paslėpta politine reklama ir yra draudžiama. Šiame įstatyme nustatytas draudimas skleisti politinę reklamą pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje.

Vilniaus apygardos administracinis teismas: Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl paslėptos politinės reklamos pagrįstas ir teisėtas

Vyriausioji rinkimų komisija gavo skundus dėl 2016 m. gegužės Nr. 5 (109) žurnalo „Valstybė" viršelyje paskelbto savarankiško 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvio, politinės partijos „Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai" (TS-LKD) pirmininko Gabrieliaus Landsbergio fotomontažo ir žurnale publikuoto straipsnio „Ar G. Landsbergis turi planą, kaip įveikti nomenklatūrą?" (54–59 p.).

2016 m. Seimo rinkimų politinė kampanija prasidėjo 2016 m. balandžio 9 d., todėl nuo šios dienos visa politinė reklama turėjo būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta, nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos. Be to, įsigaliojo draudimas skleisti politinę reklamą pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje.

2016 m. rugpjūčio 11 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) priėmė sprendimą ,,Dėl 2016 m. gegužės Nr. 5 (109) žurnalo „Valstybė" viršelio ir jame publikuoto straipsnio ,,Ar G. Landsbergis turi planą, kaip įveikti nomenklatūrą?" pripažinimo politinės partijos „Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai" paslėpta politine reklama" (Sprendimas). Su VRK Sprendimu galite susipažinti ČIA. Posėdžio vaizdo įrašą, kuriame nagrinėjamas Sprendimas (nuo 59 min.) galite peržiūrėti ČIA.

Politinė partija Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS – LKD) ir VšĮ ,,Demokratijos plėtros fondas" kreipėsi į teismą su skundu prašydama panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos Sprendimą dėl paslėptos politinės reklamos.

2017 m. sausio 24 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjų skundus dėl VRK Sprendimo panaikinimo. Teismas nustatė, kad priimtas VRK sprendimas atitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, yra nurodyti jo priėmimo teisiniai pagrindai, pažymoje nurodyti objektyvūs duomenys (faktai) ir teisės aktų normos. Teisėjų kolegija konstatavo, kad VRK, priimdama skundžiamą sprendimą, nepažeidė procedūrinių sprendimo priėmimo taisyklių, teisingai įvertino faktines aplinkybes, tinkamai pritaikė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo nuostatas, todėl sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

Teismo sprendimas neįsiteisėjęs. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

Vyriausiosios rinkimų komisijos informacija.